Novinky Edgecam 2010 R1

Nový cyklus  Frézovat závit

Úpravou již osvědčených technologií pro spirální pohyby vznikl ve verzi Edgecam 2010R1 nový cyklus Frézování závitu. 
Cyklus lze použít pro obrábění jak na drátové geometrie, tak lze využívat asociativity pro objemové modely.
Nabízí podporu pro pro výstup pohybů po šroubovici, pevný cyklus stroje i korekci nástroje a stejně tak usnadňuje definici nájezdů a výjezdů nástroje.

Frézování závitu

 

Útvar Otevřená dutina

Automaticky rozpoznané útvary byly rozšířeny o nový prvek - Otevřená dutina.
Tato nová možnost nabízí uživatelům pracujících na objemových  modelech pohodlně a rychle obrábět rovinné otevřené části modelu, které mohou obsahovat úkosované stěny včetně zaoblení.
Navíc je útvar Otevřená dutina plně kompatibilní s Manažerem strategií.

Útvar otevřená kapsa

 

Hrubování zápichu

Cyklus Hrubování zápich byl znovu vylepšen. Nově nabízí Přerušované zapichování napříč. Tato funkce je vytvořena tak, aby docházelo k  efektivnějšímu odebírání materiálu při prodlužování životnosti nástroje a maximálně tak snížit náklady na výrobu.
Možnost postupného drážkování byla rozšířena o další hodnotu posuvu pro odstranění materiálu mezi drážkami po prvním průchodu nástroje.

Hrubování zápichu

Celkový čas cyklu je optimalizován díky novým funkcím pro definici přejezdů.
 

Dokončení dle profilu u soustružení

Možnost práce s aktuálním polotovarem v hrubovacích cyklech, která byla představena v předchozích verzích je nyní k dispozici i pro dokončování dle profilu při soustružení.

Tato funkce umožňuje automaticky vytvořit dráhy nástroje pouze v nedokončených místech. Toto redukuje nutnost manuální přípravy kontur a vlastní editaci cyklu, což vede k razantnímu snížení času při definici obráběcího postupu.

Dokončení dle profilu

 

Soustružení pod osou

Edgecam 2010 R1 rozšířil podporu pro soustruhy umožňující obrábění z obou stran od osy obrobku.
Stejně tak dochází k automatickému rozpoznání soustružnických útvarů jak nad osou tak pod ní. Ve volbě nástroje pak lze definovat, zda nástroj dokáže obrábět v těchto místech.

Díky schopnosti automaticky ovládat směr točení vřetene, Edgecam sám volí správný směr podle pozice nástroje vůči ose.

 

Hrubování odvrtáváním - využívá aktuální polotovar

Poslední vydaná verze umožňovala využívat aktuálního polotovaru jen u klasického hrubovacího cyklu. Ve verzi Edgecam 2010 R1 byla tato možnost rozšířena i do cyklu Hrubování odvrtáváním.

Nyní je zbytkový materiál automaticky detekován cyklem, což vede k vytvoření efektivnějších drah a zkracuje se tak celková doba obrábění.

Konstruktér postprocesorů

Nové šablony pro postporcesory jsou k dispozici v knihovně Konstruktéra postprocesorů. Jedná se především o šablony pro velmi rozšířený systém Siemens 840.
Šablony jsou navrhovány podle výrobních zvyklostí a jejich kompletní přednastavení tak snižuje nutnost definice všech položek manuálně a postprocesory jsou tady vytvořeny mnohem rychleji.
 

 

Nové soustružnické operace

Edgecam 2010 R1 představuje čtyři nové soustružnické operace: Hrubování zápichu, Dokončení zápichu, Soustružení pravoúhlé a Upíchnutí.
Všechny operace mají grafické rozhraní navržené maximálně usnadnit práci uživatele. Výběrem položky pro editaci dochází ke grafickému vysvětlení toho co parametr představuje. Nabídnutý odkaz na nápovědu zobrazuje nejdůležitější informace bez nutnosti otevírat nové okno.

Navíc veškeré frézovací i soustružnické operace byly nově rozšířeny o volbu využití aktivního nástroje zadefinovaného v postupu
 

Windows 7

Edgecam 2010 R1 byl plně testován na na kompatibilitu se systémem Windows 7 a je tímto systémem podporován.

 

Part Modelář

Nové nastavení pro tvorbu upínek v prostředí Part modeláře dovoluje označit jednotlivé položky jako upínky, nebo polotovar pro systém Edgecam.
Nové nastavení pro upínky dovoluje seskupit několik modelů v sestavě do jedné upínky.
Při tvorbě výkresové dokumentace nabízí Part modelář nástroj detailního pohledu s vlastním měřítkem a odkazem na umístění ve výkresu.
Nová položka poznámky do výkresu umožňuje zobrazit informace z objemového modelu ve výkresové dokumentaci.
Jednotlivé kóty lze vytvářet dynamicky a lze je odkazovat na skryté hrany.Novinky

Novinky - Edgecam

Byla vydána nová verze Edgecam - 2017 R1.

 

3D Connexion

Zkuste profesionální 3D myši od 3DConnexion.

 

Akce a veletrhy

Podívejte se na přehled Akcí a Veletrhů NEXNET.

Akce a veletrhy...
 

Software ke stažení
Sdílet:

  • Delicious icon
  • Digg icon
  • Reddit icon
  • StumbleUpon icon