Edgecam 2012 R2

Edgecam 2012 R2 přináší zcela nové funkce, jako je například vylepšení simulátoru obrábění, ale také navazuje a rozvíjí prvky, které znáte již z předchozích verzí. Tím je například rozšíření soustružnických postprocesorů o koník, pinolu a lunetu, nebo další osu Z na frézce apod. V následující článku se o novinkách ve verzi 2012 R2 můžete dovědět více. Veškeré novinky v této verzi pak naleznete na instalačním DVD, v sekci Novinky ve verzi. Tento dokument doporučujeme prostudovat, abyste byli schopni využívat maximum nových funkcí, a aby pro vás nová verze Edgecam byla co největším přínosem.

Podpora pinoly na frézce

Tato novinka umožňuje, doplnit v Konstruktéru postprocesorů druhou osu Z (Z2) pro frézky, kterou lze následně použít při programování v Edgecam. Tato druhá osa Z může být umístěna ve vřeteni nebo ve stolu.

 • V Konstruktéru postprocesorů určíte parametrickou nebo vlastní grafiku pinoly
 • Nový příkaz v aplikaci Edgecam pro výběr aktuálně aktivní osy Z
 • Simulace pohybů pinoly a detekce kolizí je samozřejmostí

 

Pomocne osy stroje

Waveform hrubování

Nová Vlnovitá strategie zajišťuje konstantní řezné podmínky, vyšší stabilitu a plynulý vzor drah nástroje pro přesnější a rychlejší odebírání kovového materiálu. Tato strategie, která byla představená v minulé verzi, byla ve verzi Edgecam 2012 R2 ještě vylepšena.

 • Volba pro optimální směr u vlnovitého vzoru, např. střídavé sousledné a nesousledné obrábění otevřeních oblastí, drážek a rohů dutin.
 • Helixové zařezávání nyní probíhá kuželovitě pod úhlem 3 stupně, což zmírní zatížení řezné části nástroje při zařezávání a zlepší odvod třísky. Helixové zařezání kuželovitě lze aplikovat pouze při hrubování Vlnovitou strategií.
 • Ještě plynulejší dráhy nástroje: Byla vylepšena tečnost najížděcího oblouku a byly odstraněny některé nepotřebné přímočaré pohyby.
 • Byla přidána volba Procento posuvu při helixovém zařezávání, takže lze nastavit různou rychlost pohybu pro zařezání a obrábění. Tato volba je dostupná pro všechny hrubovací strategie.

 

Dráha technologií waveformWaveform

Vylepšení 5-osého plynulého frézování

 • Strategie Odsun ve směru nabízí další metody pro vyšší kontrolu nad tím, jak je nástroj polohován při kontrole kolizí.
 • Možnosti Rotace a Transformace v záložce Vícenásobné záběry. Výchozí dráha nástroje může být zkopírována kolem osy nebo podél ní. Dráha nástroje zůstane v 5osém režimu, a proto není nutné použít příkaz pro transformaci.
 • Vylepšená práce s geometrií
 • Do strategií Pružné řádky mezi plochami a Rovnoběžně s plochou byla přidána nová volba Oříznout dráhu k okraji plochy.
 • Byla vylepšena tvorba ploch ze solid modelů, která zaručuje, že všechny kolmice ploch směřují směrem ven.

 

Luneta v soustružnickém prostředí

Edgecam 2012 R2 přináší podporu pro programovatelné lunety. To umožňuje nastavit stroje společně s lunetami a použít je v aplikacích Edgecam, v Simulátoru obrábění a v Konstruktéru postprocesorů.

 • V Konstruktéru postprocesorů určíte parametrickou nebo vlastní grafiku lunety
 • Řízení pohybů lunet v aplikaci Edgecam
 • Simulace pohybů lunet a detekce kolizí je samozřejmostí

 

Koník v soustružnickém prostředí

Podpora koníku, která byla v minulé verzi představena, byla ve verzi Edgecam 2012 R2 vylepšena a byla přidána podpora pro více hrotů

 • V Konstruktéru postprocesorů lze definovat výchozí hrot, který bude do koníku upevněn
 • Volitelně je možné zadat další hroty
 • V aplikaci Edgecam zvolíte požadovaný hrot koníku v nastavení stroje
 • Možnost volby hrotu v nastavení soustruhu při použití v Edgecam

 

Vylepšené najetí a vyjetí

Pohyby najetí u cyklu Dokončení dle profilu byly vylepšeny tak, aby braly v úvahu polotovar a zajistily, že nástroj vždy začne a skončí mimo materiál.

 • Automatické prodloužení dráhy nástroje k okraji polotovaru s ohledem na úhel hřbetu a čela použité destičky
 • Možnost prodloužení dráhy nástroje k okraji polotovaru dle prvního a posledního vektoru dráhy.
 • U polotovaru jsou aplikovány nájezdy a výjezdy
 • Nájezdy jsou nyní uskutečněny mimo polotovar
 • Vylepšená podpora nastavení počátečního a koncového bodu

 

Řetězení hran Solid modelů

Edgecam 2012 R2 byl vylepšen o řetězení hran solid modelů.

 • Zjednodušený a vylepšený výběr hran solid modelu
 • Může být použito při výběru hran geometrie, řídícího profilu, atp.
 • Tečnost a 2D volby pro vylepšenou detekci hran při řetězení
 • Umožňuje jednodušší úpravy a snadné odstranění zřetězených hran

 

Možnost rozpoznat a obrábět rotační útvary

Nyní je možné v nabídce Modely, pomocí nového příkazu Rotační útvary pro frézování, ručně určit a obrábět jednoduché rotační útvary, které jsou umístěny na válcové ploše. Rotační útvary pro frézování mohou být obráběny na frézovacích nebo soustružnicko-frézovacích strojích. Typické útvary pro frézování, které lze rozpoznat a obrábět, zahrnují:

 • Helixové zápichy
 • Drážky
 • Dutiny obecně
 • Nálitky na válcových plochách

 

Vylepšení simulátoru

Ve verzi Edgecam 2012 R2 došlo k vylepšení Simulátoru obrábění a nyní je možné spustit simulaci z kteréhokoliv místa ze seznamu instrukcí.
Pokud chcete v Simulátoru obrábění spustit simulaci z kteréhokoliv bodu postupu, pak v seznamu Prohlížeče postupů klikněte na požadovanou instrukci

 • Možnost návratu ke kterémukoliv předešlému bodu simulace
 • Již není potřeba vždy simulovat celý postup. Vyberte jen ty instrukce, které si přejete simulovat.

 

Studijní verze Edgecam je zpět

Domácí režim (dříve Studijní verze) je nyní vždy dostupný v nabídce CLS. Dříve byl dostupný pouze při použití komerční (samostatné či síťové) licence. Uživatelé nyní tedy mohou spouštět Edgecam a Part Modelář v Domácím režimu za účelem domácího tréninku bez licence.

 Novinky

Novinky - Edgecam

Byla vydána nová verze Edgecam - 2017 R1.

 

3D Connexion

Zkuste profesionální 3D myši od 3DConnexion.

 

Akce a veletrhy

Podívejte se na přehled Akcí a Veletrhů NEXNET.

Akce a veletrhy...
 

Software ke stažení
Sdílet:

 • Delicious icon
 • Digg icon
 • Reddit icon
 • StumbleUpon icon