Edgecam 2014 R1

Edgecam 2014 R1 v české lokalizaci je již k dispozici ke stažení na našem Zákaznickém portálu.

Novinky ve verzi 2014 R1

 

Edgecam 2014 R1 navazuje na předchozí verzi a rozšiřuje některé její nové funkce. Mimo to také přináší mnoho zcela nových funkcí. O některých z nich se můžete dočíst v následujícím přehledu.

Nový grafický systém

 
Ve verzi 2014 R1 se poprvé objeví nový grafický systém, který je modernější a má vyšší výkon. To pomůže novým i stávajícím uživatelům ve zrychlení práce se složitými modely nebo většími sestavami.
Rychlost renderování snímků za sekundu byla zvýšena 3x až 4x oproti předchozí verzi.
 
Waveform

Podpora v operačních systémech Windows

 

Stejně jako předchozí verze i Edgecam 2014 R1 je plně podporován v operačních systémech Windows Vista, Windows 7 a Windows 8. Lze jej instalovat a spustit i na systémech Windows XP. Bližší informace naleznete na instalačním DVD.

Waveform

Novinky v oblasti obrábění

 

Použití aktuálního polotovaru a upínačů při výpočtu frézování díry

 

Nově je možné přejížděcí i odměřovací úroveň u cyklu pro frézování díry zadávat asociativně nejen k modelu nebo obráběnému útvaru, ale také k polotovaru a upínačům.

 

Nový cyklus pro srážení hran

 

Pro usnadnění srážení a odjehlování 2D i 3D hran byl přidán zcela nový cyklus, který lze použít na drátovou geometrii, geometrii útvarů, řídících profilů, i na hrany objemových modelů. Cyklus dokáže načítat parametry sražení frézovacích útvarů a lze v něm také zadávat bod kontaktu nástroje s obráběnou hranou. To usnadňuje práci a nahrazuje nutnost definice cílové hloubky obrábění.

Waveform

3D korekce

 
Nově mají uživatelé možnost aktivovat mino 2D korekce i 3D korekci, a to ve všech těchto dokončovacích cyklech:
 • řádkování
 • profilování
 • konstantní drsnost
 • zbytkové
 • tužkové
 • 2D dráha na plochu
 • koncentricky
 • pružné řádky
 • kruhové plošné tvary
3D korekci je možné využít s nástroji typu: kulová fréza, válcová fréza a válcová zaoblená fréza a pouze s licencí frézování profesionál.
 
Waveform

Přejezdy rychlým posuvem v cyklech soustružení zápichu

V cyklech pro nové dokončení zápichu a hrubování zápichu lze zvolit přejezd rychlým posuvem. To doplňuje předchozí možnosti přejezdu posuvem a rychloposuvem. To poskytuje možnost použití metody, která je rychlejší než běžný přejezd posuvem, ale zároveň bezpečnější, než přejezd rychloposuvem.

Waveform

Přejížděcí úroveň v cyklu hrubování

 

Při definici přejížděcí úrovně cyklu hrubování se nově automaticky zohledňují i použité upínací systémy. Tím pádem je výška přejezdů vztažena vždy od nejvyššho bodu upínacích prvků, což výrazně zvyšuje bezpečnost.

Waveform

Nastavení chlazení pro nástroj

 

Již od předchozí verze Edgecam umožňoval přednastavení chlazení u nástroje pro frézování. Nyní je tato možnost dostupná i u soustružnických nožů. Uživatel tak již ve fázi ukládání nástroje do databáze nastavuje, zda se má použít chlazení, či nikoliv, případně o jaký typ chlazení se bude jednat.

Waveform

Technologie OnaAricut

 

V prostředí drátového řezání byla přidána databáze technologií pro stroje OnaAricut. Díky tomu mohou uživatelé přímo volit technologie z databáze Edgecam, které přesně odpovídají technologiím na stroji, což výrazně zvyšuje efektivitu přípravy NC programu. Stejným způsobem jsou dostupné technologie i pro ostatní značky strojů.

Waveform

Workflow – obrábění útvarů

 

V prostředí Workflow, které bylo představeno v předchozí verzi Edgecam, a které má za úkol především zjednodušit a zrychlit práci stávajícím i novým uživatelům tím, že je vede formou jednoduchého průvodce, který automatizuje celý proces výroby daného dílu, přibyla možnost automaticky obrobit pouze zvolený útvar nebo útvary. To rozšiřuje původní funkcionalitu, kdy byly automaticky obrobeny všechny rozpoznané útvary.

Waveform

Posun komponent

 

Ve workflow je nyní možné při posunu nebo rotaci definovat i jednotlivé komponenty nebo celou sestavu model, upínač, polotovar, stroj. To rozšiřuje původní funkcionalitu, kdy byla posouvána vždy pouze aktivní komponenta.

Waveform

Manažer upínek a polotovarů

 

Do manažerů upínek a polotovarů byly přidány nebo rozšířeny filtry a byly také rozšířeny možnosti jejich automatického vkládání.

Waveform

Sklíčidla jako upínače

 

Nově je možné do databáze upínačů kromě svěráků a upínek definovat i grafiky sklíčidel s čelistmi i kleštinami. Tyto sklíčidla jsou pak použitelná jak v prostředí soustružení, tak i ve frézování.

Waveform

Automatické uchopení sklíčidla

 

Uchopení sklíčídlem je nyní prováděno automaticky a stačí pouze zvolit stupeň uchopení čelisti. Samotné rozevření sklíčidla a jeho umístění na čelo polotovaru je prováděno automaticky, a to jak v osovém, tak i v reverzním soustružení.

Waveform

Masky dialogových oken

 

Každé dialogové okno lze přizpůsobit pomocí tzv. Masek. Tyto masky lze nyní upravit přímo v prostředí Edgecam, a to pomocí grafického průvodce. Uživatel tak má možnost přeskupit položky v cyklu, vytvořit odkazy nebo dokonce změnit názvy jednotlivých položek.

Waveform

Nová značka souřadného systému

 

Edgecam 2014 R1 přináší po mnoha letech novou značku CPL roviny (souřadného systému), která je názornější a lépe zobrazuje jednotlivé osy a směry rotací okolo os.

Waveform

Obrázky v dialogových oknech

 

Již v předchozí verzi byly do dialogů některých frézovacích cyklů doplněny obrázky pro jednotlivé položky cyklů. Nyní byly tyto obrázky doplněny i do cyklu srážení hran a do soustružnických cyklů nové hrubování na profil a dokončování.

Waveform

Možnost editace ribbonu

 

V Edgecam 2014 R1 je možné uživatelsky editovat panel ribbon v prostředí Workflow. Lze například přeskupit nebo odstranit položky v panelu nebo vytvořit vlastní položky pro makra apod.

Waveform

Ověření prvků – úhel prvků

 

Pro ověření prvků nyní přibyla nová možnost, díky které lze zjistit úhel, kolmost a rotaci daného prvku vůči pracovní rovině CPL.

Waveform

NC editor

 

Do verze Edgecam 2014 R1 byl zařazen kompletně přepracovaný NC editor, který nabízí moderní prostředí a mnoho nových funkcí.

Waveform

Dynamické zakázkové listy

 

Jako náhrada stávajícího systému správy a zobrazování zakázek pomocí Manažera zakázek a Listů zakázek byla nyní zařazena aplikace Dynamické listy zakázek. Způsob generování jednotlivých listů zakázek je zde zcela jiný, což mimo jiné umožňuje několikanásobné zvýšení rychlosti přístupu k zakázce, interaktivní vyhledávání zakázek v reálném čase apod.

Waveform

 Novinky

Novinky - Edgecam

Byla vydána nová verze Edgecam - 2017 R1.

 

3D Connexion

Zkuste profesionální 3D myši od 3DConnexion.

 

Akce a veletrhy

Podívejte se na přehled Akcí a Veletrhů NEXNET.

Akce a veletrhy...
 

Software ke stažení
Sdílet:

 • Delicious icon
 • Digg icon
 • Reddit icon
 • StumbleUpon icon