EDGECAM 4+5 Axis ImageEDGECAM 4+5 Axis ImageEDGECAM 4+5 Axis ImageEDGECAM 4+5 Axis Image

PDFEDGECAM 4 a 5-osé frézování

EDGECAM 4 a 5-osé obrábění umožňuje obrábění velmi složitých tvarových dílů pro speciální odvětví průmyslu, jako je například kosmický, letecký, automobilový a lékařský průmysl. EDGECAM 4 a 5-osé plynulé frézování je možné využít ve frézovacím i soustružnicko/frézovacím prostředí a je určeno pro obrábění tvarově velmi složitých dílů. Nabízí široké možnosti nastavení a dokonalou kontrolu nad obráběním.

Jednou z klíčových výhod tohoto způsobu obrábění je možnost obrábět i velmi špatně dostupné oblasti modelu, popřípadě tvarově složité díly, k jejichž výrobě by dříve musel být použit odlitek. Graficky příjemné a intuitivní uživatelské prostředí umožňuje nastavit operace snadno a přesně.
 

5-osé operace

EDGECAM nabízí široké spektrum 4 a 5-osých strategií, které lze aplikovat na plošnou geometrii i Solid Modely:

  • 5-osé "obvodové frézování" pro obrobení šikmých stěn s proměnlivým sklonem
  • 5-osé "dokončovací" operace s kontrolou najetí, přiblížení a kontaktního úhlu nástroje
  • 5-osé operace "po křivce" lze využít například při srážení hran tvarově složitých dílů
  • Plná podpora pro všechny typy nástrojů, včetně celokulových.

4-osé operace

EDGECAM 4-osé strategie pro rotační obrábění naleznou uplatnění zejména v automobilovém a leteckém průmyslu při výrobě vaček, klikových hřídelí, lopatek vrtulí, turbín a podobně. Dalším příkladem využití je výroba speciálních ventilů v petrochemickém průmyslu. Velký rozsah ovládacích parametrů poskytuje dokonalou kontrolu nad obráběním.

Grafická simulace kinematiky stroje pro bezpečnou kontrolu obrábění

Přesná simulace kinematiky stroje během obrábění je klíčovým parametrem při použití na složitých víceosých strojích, kde je sebemenší pohyb nástroje doprovázen pohyby celé sestavy stroje a všech pohyblivých komponent a hrozí potencionální riziko kolize komponent stroje s upínači nebo obrobkem.

EDGECAM 4 a 5- osé moduly zahrnují možnost grafické simulace, která napomáhá vizualizaci obráběcího procesu. Kompletní grafika stroje a veškerých pohyblivých komponent, včetně upínacích přípravků, může být vymodelována a vložena do postprocesoru.

Klíčové výhody 4 a 5-osého obrábění oproti konvenčnímu 3-osému indexovanému obrábění:

  • Snížení strojního času při obrábění složitých dílů, díky použití jednoho obráběcího postupu bez nutnosti ručního přestavení dílu. Ze stejného důvodu také roste přesnost polohování při obrábění různých částí dílů a zároveň jsou eliminovány případné chyby při dalším upínání.
  • Zvýšení kvality finálního povrchu a současně prodloužení životnosti nástrojů, díky dodržení optimálního úhlu kontaktu nástroje s obráběnou plochou.
  • Zlepšení přístupu k negativním stěnám, hlubokým dutinám nebo vysokým žebrům, které lze obrábět bez nutnosti otáčení kusu, nebo použití cenově nákladných speciálních nástrojů
  • Snížení počtu upnutí - nástroj může dodržet optimální úhel kontaktu s plochou a dostane se i do jinak nepřístupných oblastí modelu. Programování 4 a 5-osého plynulého obrábění není možné bez špičkového CAM systému - proto zvolte EDGECAM!
 

Zaujalo Vás EDGECAM 4 a 5-osé frézování? Kontaktujte nás.