EDGECAM 2017 R1

EDGECAM 2017 R1 nabízí téměř padesát nových a rozšířených funkcí pokrývajících soustružení, frézování, řezání drátem, konfigurace strojů a komfort uživatelů. Každá z nich samostatně přináší úsporu výrobního času, zlepšený výkon a nebo usnadňují používání programu. Dohromady pro naše zákazníky představují významné zlepšení celkového uživatelského komfortu.

 

Modul Tombstone

EDGECAM v nové verzi 2017 představuje modul Tombstone pro sestavování již existujících dílů na definované montážní zařízení, jako je Tombstone nebo hmoždinková deska. Jednoduché dialogové okno umožňuje uživatelům přidat soubory před-obrobeného dílce, s určením polohy, ve které mají být na multikomponentový držák namontovány.  Jakmile jsou sestaveny, EDGECAM automaticky sloučí a racionalizuje všechny obráběcí operace podle nástroje nebo indexové pozice a optimalizuje výstup NC kódu do podprogramu.

Tato nová funkce nabízí velkou časovou úsporu, protože uživatelé již nebudou muset ručně provádět příkazy načíst, vložit, sloučit a racionalizovat.
 

Nastavení Stroje

EDGECAM konstruktér postprocesorů začleňuje dvě velmi významná vylepšení, pokud jde o konfigurací obráběcích strojů pro soustruhy. Při zadávání typu věže konstruktér postprocesorů nyní podporuje konfiguraci lineární. U tohoto typu věže jsou nástroje uloženy lineárně přes osy buď X, Y nebo Z.

Radiálně a axiálně uchycené nástroje jsou také podporovány, v prostředí jednoho i více vřeten.

Další novinkou je posuvné vřeteno či materiál, poskytující podporu pro zařízení, kde je nástroj statický ale materiál klouže dovnitř a ven ze sklíčidla nebo kleštiny. Tato vylepšení byla navržena tak, aby se přizpůsobila obrábění a pohybům používaným ve strojích švýcarského typu.
 

Sondování

Sondování pro frézky EDGECAM podporuje mnoho let, nyní tu samou technologii zavádí do prostředí soustružení a soustružnicko-frézovacího. Jsou podporovány sondovací systémy Renishaw a m&h, stejně jako nová kategorie sondování v knihovně nástrojů. Uživatelé si mohou vybrat ze seznamu sedmi příkazových cyklů, které jsou plně podporovány v strojovém simulátoru.
 

Vylepšení řezání drátem

Nová verze obsahuje tři konkrétní vylepšení pro uživatele drátořezu - transformace, technologie Fanuc, a vyhledávač prvků drátového modelu. EDGECAM v minulosti představil příkaz Transformovat, tato nejnovější verze dále vyvíjí funkci Translate uvnitř příkazu tím, že přidá další dva příkazy Transformace: otáčet a zrcadlo, ty významně šetří čas a podporují také výstup do podprogramu. Nový software také podporuje Fanuc a-C600Ia v technologických tabulkách.

Nový příkaz vyhledávač prvků drátového modelu je navržen speciálně pro uživatele pracující s 2D/3D CAD daty drátového modelu. To odstraňuje nutnost spoléhat se na příkazy Linked a Taper profile, což usnadňuje práci se složitými tvary profilu.
 

Frézování Profilováním

Do cyklu profilování byly přidány tři nové funkce. Cut Increment Stand Off, na kartě Odkazy, přidává kontrolu nad polohou frézy během přejezdů. Funkce Helical má nyní možnost Supress Helical Clean Up Pass. Offset možnost ve funkci vícenásobné průchody určuje pořadí řezů. Funkce vícenásobné průchody nyní nabízí Cut By Offset, umožňující uživateli stanovit způsob, jakým je dráha nástroje distribuována.
 

Workflow a Tabule Plánování

Do automatizobaných obráběcích příkazů Workflow a Tabule Plánování jsme přidali četné nové funkce, což vedlo k rychlejší tvorbě drah nástroje. Strategie se nyní v prostředí soustružení použijí jak na Hlavní tak i na Vedlejší vřeteno, namísto pouze Hlavního. Strategie nyní tedy podporují příkaz nastavení vřetena přenosem obrobku z hlavního na vedlejší vřeteno. A představení dokončovací metody děr v dialogovém okně možnosti umožňuje, aby bylo Vysoustružování specifikováno jako způsob zakončení prvku díry, zaškrtnutím atributu zakončení díry. Nové zatržítko Použít Aktuální Nástroj v možnosti Obrobit Prvek může vynutit, aby strategie použila současný soustružnický nůž nebo frézu.

Do prohlížeče nastavení a rotačního úchytu na dynamické značce roviny v prostředí soustružení byly přidány detaily projektu. V prostředí soustružení si mohou uživatelé všimnout že je značka roviny jednodušší a zobrazuje jen X a Z což velmi zesnadňuje použití. Nová značka může použita pro dynamické otáčení, otáčení pohledu a překládání komponenty. Okno nastavení bylo rozděleno do dvou samostatných panelů - projekt, která zobrazuje prostředí a informace o materiálu, a nastavení, která zobrazuje počátek a určení polohy. A při nahrávání více dílců okno nastavení bude individualizovat každý pevný model a přidá nový počátek, takže každý model může být zkoumán samostatně a počátek upraven.
 

Vylepšené rozšíření displeje

Několik vylepšení pozadí nejen zlepšují výběr/ zvýraznění při práci se soubory těles, ale vykazují také zlepšení rychlosti a manipulace se soubory dílců. Tato vylepšení přišla se zlepšením vlastního vnitřního enginu EDGECAM a modernizací technologie OpenGL 3.3.
 

Dialogová okna CAM Cyklu

EDGECAM 2017 R1 dále vyvíjí dialogová okna CAM cyklů přidáváním obrázků a kontextovou nápovědu k více příkazům, se zaměřením na soustružnické prostředí. Konkrétní dialogy, které byly aktualizovány, zahrnují soustružení závitů, hrubování drážek, zakončování drážek, hrubování stěny drážky, dokončení stěny drážky, hrubování profilu a 5-osá karta - "Tool Axis Control". Tato zlepšení mohou být velmi užitečná pro nepravidelné uživatele.
 

Různá vylepšení

Příkaz aktualizovat upínky byl rozšířen, aby zahrnoval optimalizované pohyby indexování. "Dříve museli uživatelé vybrat bezpečnou polohu Indexu pro celou sekvenci. EDGECAM 2017 R1 odstraňuje toto omezení tím, že automaticky kontroluje a opravuje všechny pohyby indexu vůči materiálu a upínkám."

Další aktualizace byly provedeny pro cyklus Rough Groove ... nyní zahrnují podporu fixního cyklu, prostřednictvím zatržítka Fixní Cyklus.

Odpadá potřeba programovat příkazy Rapid To Toolchange a Rapid To Home při práci se soustružnickými a soustružnicko-frézovacími stroji, protože je nyní možné nastavit je jako výchozí.

Pro uživatele, kteří pracující s více dílci, přináší významné výhody dvě nové funkce v příkazu Vložit Komponentu. "Nyní je možné vložit jednotlivé obráběcí operace. - Zatímco v minulosti musely být vloženy všechny operace, což v některých sestavách nebylo nutné". Také počátek značky roviny může být nyní vybrán z jednoduché rozevírací nabídky.