EDGECAM Mill Turn ImageEDGECAM Mill Turn ImageEDGECAM Mill Turn ImageEDGECAM Mill Turn Image

PDFEDGECAM Soustružnicko / Frézovací

Soustružení s protivřetenem

EDGECAM nabízí multi-osý sosustružnický modul, díky kterému můžete jednoduše a rychle programovat soustružnické stroje s protivřetenem. Hlavní výhodou tohoto způsobu soustružení je možnost obrobit celý díl v jednom obráběcím postupu, bez nutnosti ručního zásahu do procesu obrábění nebo upínání. EDGECAM podporuje veškeré operace spojené s předáváním obrobku na protivřeteno, povytahováním obrobku během obrábění, nebo ovládáním podavače.

Díky všem těmto  funkcím a plné grafické simulaci je práce s EDGECAM multi-osým soustružením skutečně intuitivní a příjemná.

Interaktivní příkazy pro ovládání protivřeten dělají programování jednodušším. Hlavní výhody jsou:

 • Nastavení soustruhu načtete společně s postprocesorem daného stroje a provází Vás po celou dobu tvorby programu.
 • Volbu vřetena lze provádět velmi jednoduše, pouhým jedním kliknutím myši. Z prohlížeče strojních instrukcí je pak jasně patrné, pro které vřeteno jsou jednotlivé příkazy určeny.
 • Pro programování soustruhů se dvěmi nástrojovými hlavami je ideální prostředí prohlížeče instrukcí, kde je pro každou hlavu zobrazen jeden sloupec. Toto zobrazení poskytuje výbornou orientaci v jednotlivých instrukcích a synchronizačních bodech programu. S tím úzce souvisí možnost dokonalého odladění programu přímo na PC, a to včetně plné grafické simulace kinematiky stroje. 
 • Synchronizační body, stejně jako veškeré další instrukce, mohou být libovolně přesouvány a pomocí časové osy, která je vždy automaticky aktualizována, je možné precizní odladění programu. 
 • Pro programování dvou vřeten je možné využít širokou nabídku ovládacích funkcí, jako je volba vřeten, pohyb vřetena k uchopení, popotahování obrobku, parkování vřetene, nastavení upínacích tlaků apod.
 • Díky EDGECAM grafické simulaci obrábění mohou být  veškeré příkazy, řídící pohyb obou vřeten a nástrojových hlav simulovány a tím také odhaleno potencionální riziko kolize. Grafická simulace poskytuje realistický pohled na pracovní prostor stroje, včeteně přesného grafického zobrazení všech komponent stroje, upínačů a obrobku v aktuální fázi rozpracování, včetně předávání obrobku na protivřeteno. 

Obrábění s B-osou

Spojení programování soustružení a frézování na jednom stroji, do jednoho obráběcího postupu, je klíčem ke zvýšení produktivity. EDGECAM poskytuje plnou podporu pro plynulé řízení B-osy na soustružnicko frézovacích strojích a nabízí širokou škálu soustružnických i frézovacích operací, které mohou být kombinovány pro dosažení maximální efektivity výroby. Plynulé řízení B-osy je zároveň základním předpokladem pro výrobu tvarově velmi složitých dílů, které by dříve musely být odlévány.

Příkazy pro ovládání rotace B a C osy jsou velmi intuitivní a jejich použití je snadné a rychlé. Po indexaci os je k dispozi plný rozsah EDGECAM frézovacích cyklů, od silných hrubovacích, po speciální dokončovací. Realistická grafická simulace pohybu B-osoy poskytuje dokonalou kontrolu nad obráběním.

Soustružnicko/frézovací stroje s C a Y osou                                          

Na soustružnicko/frézovacích strojích lze využít kompletní rozsah EDGECAM frézovacích a vrtacích cyklů. EDGECAM umžnuje práci s poháněnými nástroji díky kterým lze vrtat mimo osu, nebo frézovat do čela dílu. Přepínání mezi rovinným a rotačním režimem je pak velmi rychlé a snadné.

Stejně jako u ostatních cyklů, i zde EDGECAM umožňuje plnou grafickou simulaci obrábění a tím také dokonalou kontrolou nad připravovaným programem ještě před jeho spuštěním na stroji. Soustružnické i frézovací operace mohou být ověřeny, včetně plynulého pohybu při frézování s Y nebo C osou.

Výhody:

 • Jednotné pracovní prostředí, poskytující soustružnické i frézovací nástroje, operace a další příkazy, což vede ke zvýšení produktivity ve fázi přípravy výroby.
 • Plná grafická simulace obrábění, včetně kinematiky stroje.
 • Podpora kontroly kolizí obrobku a upínačů vede k rapidnímu snížení rizika kolize na stroji. Realistická simulace odebírání materiálu má za úkol, odhalit případné nežádoucí pohyby nebo podřezání materiálu. Snížení rizika kolizí stroje vede k vyšší produktivitě výroby, protože pomáhá eliminovat případné prostoje v důslednu kolize a opravy stroje, a také náklady s tím spojené.
 • Simulace obrábění v EDGECAM umožňuje technologovi/programátorovi, ověřit kolizi přímo na PC a zabraňuje tak prostojům stroje během simulace v řídícím systému stroje. Protože čas/prostoj obráběcího stroje stojí peníze.
 • Díky propojení s EDGECAM Manažerem strategií nebo PCI makry lze opět snížit čas potřebný pro přípravu programu, což dovoluje programátorovi, věnovat maximální péči potřebným detailům a neztrácet čas rutinou. Díky strategiím, vytvořeným zkušeným technologem/programátorem, může tvořit programy i nezkušený uživatel (pouhým kliknutím myši).
 • Podporované kombinace strojů jsou: Dvě vřetena, dvě nástrojové hlavy, plynule řízená C, Y a B osa. Nabízíme populární a v průmyslu hojně využívaná řešení.
 • Pozicování obráběného dílu je automatické a zahrnuje i polohování na protivřeteno, včetně nastavení nulových bodů. není třeba posouvat nebo kopírovat model, což eliminuje riziko chyby.

Pro složitější operace na soustružnicko/frézovacích strojích si prosím prostudujte i informace o 4 a 5-osém plynulém obrábění

Zaujalo Vás EDGECAM multi-osé soustružení? Kontaktujte nás.