EDGECAM Sondování

EDGECAM Sondováni

EDGECAM Sondování je intuitivní a silný nástroj pro automatické programování měřících sond, řízené pomocí geometrie v EDGECAM a slouží pro aktualizaci pracovního prostoru a kontrolu přídavků během obrábění na stroji.
 
Díky EDGECAM Sondování máte možnost, řídit pohyb měřící sondy přímo v prostředí EDGECAM.
 
Plná grafická simulace pak poskytuje realistické znázornění pohybu sondy, včetně zahrnutí grafiky obrobku, upínačů, přípravků a komponent stroje.

Hlavní výhody

Aktualizace skutečných nebo uživatelem definovaných přídavků pro obrábění.
Je vhodné pro jednoduché prizmatické nebo válcové polotovary, ale i pro odlitky a již rozpracované díly.
EDGECAM Sondování je plně integrováno do uživatelského rozhraní EDGECAM a umožňuje snadné programování měřící sondy pomocí grafických operací, které jsou aplikovány na geometrii modelu.
Automatické pohyby pro pozicování sondy jsou tvořeny tak, aby zabránili potencionálnímu nebezpečí kolize sondy.
K dispozici je plná grafická simulace, ketrá má za úkol odhalit potencionální rizika kolizí a ukázat uživateli, jak bude sondování probíhat na skutečném stroji.

Funkcionalita

K dispozici jsou následující sondovací cykly:
  • Měřit díru (s nebo bez vnitřních výstupků) / nálitek
  • Lze uživatelsky definovat 3 body pro dotyk sondy, případně nechat cyklus, aby vygeneroval 4 automatické body po 90 stupních
  • Měřit mezeru ( s nebo bez vnitřních výstupků) / žebro
  • Měřit plochu v X, Y nebo Z ose
  • Přemístit sondu (jakýkoli bod v soužadnicích X,Y,Z)
  • Aktualizace standartních nulových bodů/počátků na stroji (G54-G59) v jakémkoli směru v X,Y a/nebo Z ose
  • Lze označit přímo geometrii v EDGECAM, nebo použít přímé zadání
  • Lze změnit pohyb do bezpečné pozice, címž se zkrátí strojní čas
  • Není nutné měnit stávající postprocesor
 
Řídící systém stroje Číslo Renishaw Inspection Plus
Fanuc Macro B
0M, 10-15M, 15iM, 16-21M / iM, 3xiM
A-4012-0516; A-4012-0685
HAAS A-4012-0880; A-4012-0890
Hitachi Seicos
Σ10, Σ16, Σ18, MIII (M3), Lambda
A-4012-0749; A-4012-0761
Mazak
M32, M Plus and Fusion 640M
A-4013-0023
Mazak
Matrix M
A-4013-0112
Mitsubishi Meldas
M3, M310, M320, M330, M335 series
M50/M500 series
M64, Magic 64, M600 series
 
A-4012-0516; A-4012-0685
Mori Seiki A-4012-0936; A-4012-0942
Yasnac
MX3, J50, I80, J100, J300
 
A-4014-0070; A-4014-0104
 
 
Pokud si nejste jisti, zda Váš stroj obsahuje potřebná makra Inspection Plus, nebo zda jsou tyto kompatibilní s EDGECAM sondováním, můžete použít blokové schéma makra, jako předlohu/vodítko pro postprocesor. 

Licencování

EDGECAM sondování (ENPRB-0) lze instalovat do EDGECAM (krom EDGECAM  komunikace, EDGECAM Part modeláře a EDGECAM drátového řezání). Slouží jako nástavba například pro modul EDGECAM frézování.

Požadavky pro instalaci

Stejné požadavky na hardware a operační systém PC jako samotný EDGECAM.

Lokalizace

Standartně anglická a německá verze.
Pro zákazníky v České a Sloveské republice připravila společnost NEXNET, a.s. českou lokalizaci.
 
 
Pro získání více informací o EDGECAM Drátovém řezání nás neváhejte kontaktovat.