EDGECAM Strategy Manager ImageEDGECAM Strategy Manager Image

 

EDGECAM Manažer Strategií

EDGECAM Manžer Strategií umožňuje zachování a využití znalostí technologa, získaných z předchozích zakázek, pro automatizaci a radikální snížení času potřebného k programování, a tím i ke snížení nákladů.

Automatizace

EDGECAM Manažer Strategií je nejlepší způsob, jak zachovat a automaticky aplikovat výrobní rutiny, které se často opakují. Strategie je soubor pravidel, která automaticky generují obráběcí instrukce pro dané útvary. Ve strategii jsou zapsány inteligentní procesy, které jí umožňují přizpůsobení podle různých typů geometrie a různých parametrů útvarů.

EDGECAM Manažer Strategií staví na pevných základech inteligentního Solid obráběče EDGECAM a nabízí nejrychlejší možný způsob tvorby obráběcích drah, za využití znalostí zkušeného technologa. Tím je zajištěno plně automatické, vysoce efektivní řízení CAM procesu a zároveň je zajištěno, že nejlepší znalosti technologa zůstávají zachovány ve firmě pro další využití.

Snížení programovacího času na sekundy

EDGECAM Manažer Strategií buduje knihovnu obráběcích startegií, které zahrnují nejlepší znalosti a zkušenosti uvnitř firmy a umožňuje snadnou a velmi rychlou tvorbu obráběcích darh pomocí jediného kliknutí myši. Zajišťuje aplikaci odpovídající technologie, díky čemuž je dosaženo maximální efektivity a kvality výroby. Odbourává nutnost ručního zadávání parametrů pro obrábění, výběr nástrojů a další úkony běžného CNC programování.  Rapidně snižuje programovací čas potřebný pro opakované úkony. Obsahuje mnoho prvků, díky kterým je aplikována nejlepší technologie a zároveň rapidně snižuje riziko chyb.

Použití logiky obrábění pomocí blokového schématu

V EDGECAM Manažeru Strategií lze jednoduše nastavit pravidla, podle kterých bude součást obrobena, včetně rozhodovací logiky pro veškeré parametry obrábění.

Jádrem EDGECAM Manažera Strategií je grafické logické schéma, které reprezentuje tok skrze jednotlivé bloky strategie. Jedná se o diagram sekvencí, operací a cyklů EDGECAM, nastavených zkušeným technologem, které jsou použity pro obrobení dílce. Například pro vrtací cyklus rozpozná logika strategie, zda je díru potřeba navrtávat a zda má být použit závitník, nebo frézování závitu. Veškeré proměnné jednotlivých útvarů mohou být použity pro rozhodování strategie - například při porovnání průměru a hloubky díry lze rozhodnout, zda má být díra předvrtána, nebo pouze vrtána s odtrhem či výplachem. 

Při použití EDGECAM Solid Obráběče je Solid Model bezproblémově načten a lze na něj aplikovat asociativní technologii. EDGECAM Solid Obráběč použije rozpoznání útvarů, načte jejich geometrické parametry a následně tyto útvary rozdělí na obrobitelné a neobrobitelné - na zvoleném stroji, při aktuálním upnutí dílu. Všechny tyto parametry jsou následně použity EDGECAM Manažerem Strategií, který na základě jejich vyhodnocení automaticky aplikuje předem připravené strategie s nejvhodnější možnou technologií, založenou na logickém blokovém schéma strategie.  Nástroje jsou automaticky vybrány z EDGECAM Zásobníku Nástrojů společně s parametry materiálu a odpovídajících řezných podmínek.  

EDGECAM Manažer Strategií je společně s EDGECAM Solid Obráběčem součástí integrovaného CAM systému, který za využití těchto moderních aplikací automaticky tvoří obráběcí postup a následně generuje přesný a přehledný NC kód.

Klíčové výhody EDGECAM Manažera Strategií:

  • Zkrácení programovacího času - zkrácení přípravy výroby a snížení ceny
  • Eliminace chyb, vzniklých při programování
  • Velmi rychlá příprava při opakované výrobě - zkrácení času programování na sekundy
  • Využití nejvhodnější a nejefektivnější technologie při opakováném obrábění
  • Nahrazení značné části ručního programování
  • Umožňuje zachycení, uchování a automatickou aplikaci nejlepších znalostí odborníka 
  • velmi snadné použití - není nutná profesionální znalost programování
  • Použitelné pro soustružnické, frézovací i soustružnicko/frézovací stroje

Profit z odborné znalosti vašich pracovníků

EDGECAM manažer Strategií ukládá pravidla a metody práce a umožňuje zužitkovat odbornou znalost zaměstnanců pro obrobení každého dalšího dílu. Protože má EDGECAM manažer Strategií intuitivní a jednoduché pracovní prostředí s blokovým logickým schématem, není vyžadována speciální znalost programovacího jazyka a technolog má možnost, vytvořit a editovat strategie velmi rychle a snadno.

Zaujal Vás EDGECAM Manažer Strategií? Kontaktujte nás.