EDGECAM Waveform VideoEDGECAM Waveform ImageEDGECAM Waveform ImageEDGECAM Waveform Image

PDFEDGECAM Waveform

Hrubovací strategie Waveform je standardně součástí verze EDGECAM, bez příplatků!

Vlnovité (Wavefrom) hrubování je technika rychlostního obrábění, které udržuje konstantní zatížení řezného nástroje. Dráha nástroje se pohybuje v plynulé dráze, aby se vyvaroval náhlých změn směru, což udržuje rychlost obráběcího nástroje. 

Konstantní záběr do materiálu

Přestože na první pohled vypadá koncentrická strategie obrábění mnohem jednodušeji, problém nastává v tom, že nástroj je v každém rohu přetížen, což vede ke zkracování jeho životnosti nebo dokonce k jeho zlomení. Obsluha stroje sice může redukovat rychlost posuvu, tím se však prodlužuje výrobní čas. Díky tomu, že EDGECAM pomocí strategie Waveform udržuje konstantní procento průměru nástroje v záběru, může být posuv nástroje konstantní v průběhu celého cyklu. Tím se zvýší životnost nástroje a podstatně se sníží riziko jeho poškození.

Způsob generování drah cyklu v technologii Waveform

Pro udržení konstantního úběru materiálu používá cyklus filozofii, pomocí které obrábíme plynule „od polotovaru k obrobku“. Tím se snižuje množství přerušovaných řezů a nástroj je tak s materiálem ve styku delší dobu. Cyklus generuje ekvidistanty tvaru profilu obrobku až po polotovar. Tím jsou vygenerovány nepřerušované dráhy nástroje a přesné rohy po obrobení.

Při frézování kapes se nástroj zahloubí uprostřed do požadované hloubky a souvislou vlnovitou dráhou hrubuje, až dokud není dosaženo okraje kapsy. Všechny zbývající rohy jsou odstraněny nakonec.

Automatické nastavení záběru nástroje

Cyklus automaticky upravuje dráhu nástroje tak, aby zachoval konstantní styk nástroje s materiálem, a tedy i úběr materiálu. Při frézování konkávní plochy se záběr nástroje zvyšuje. Cyklus upraví rozteč mezi drahami tak, aby udržel požadované zatížení nástroje. Při frézování do konvexní plochy nastane opačný efekt. Při odfrézování materiálu se zvyšuje rozteč drah nástroje, aby byl zachován požadovaný záběr.

Plynulé dráhy

Cyklus generuje vlnovitou dráhu nástroje, udržuje konstantní zatížení nástroje a pohonů v řezu při dodržení nastavené rychlosti posuvu. Výsledkem je snížení míry vibrací stroje, nástroje a všech ostatních komponent.

Přejíždění

Vnitřní algoritmus výpočtu cyklu vychází z pracovních posuvů a rychloposuvů daného stroje. Při přesunu nástroje k dalšímu řezu vybere cyklus tu nejrychlejší cestu do daného bodu. V daném místě pak zůstane nástroj v řezu, ale při delších přejezdech nástroj odjede v ose Z a rychloposuvem se přesune do nové pozice.

Přejezd ve stejné hloubce

Pokud nástroj při přejezdu zůstává v hloubce, řezná dráha se v případě potřeby automaticky generuje kolem polotovaru. Řezy mohou být provedeny rychloposuvem a umožňují uživateli určit malé odjetí nástroje v ose Z, aby nástroj nedřel na povrchu dílce.

Jednoduché použití cyklu

Cyklus využívá maximum informací z modelu a z Konstruktéra postprocesorů tak, že uživatel zadává pouze tři modifikátory cyklu. To zaručuje snadnou použitelnost cyklu, který je integrován v hlavním hrubovacím cyklu.

Obrábění plnou hloubkou nástroje

Vlnovitá strategie hrubování výrazně zlepšila standardní hrubovací metody tím, že zajišťuje konstantní úběr materiálu. Navíc tato nová strategie otevírá dveře používání vysokorychlostního obrábění, a to zejména tvrdých materiálů.

Hrubování plnou řeznou délkou nástroje rozkládá zatížení na celou délku nástroje, ni- koliv pouze na špičku, jak je tomu u standardního hrubování. Tím se zásadně prodlužuje životnost nástroje. Radiální hloubka záběru je redukována tak, aby byly zajištěny konstantní řezné podmínky a dobrý odvod třísky, ve které je tak odvedeno maximum tepla, čímž je prodloužena životnost nástroje. Příklady rychlosti posuvu a hloubky záběru, kterých může být dosaženo u tvrdých materiálů, jsou jak v metrických, tak i britských mírách uvedeny v tabulce.

Materiál SS1650 uhlíková ocel 6AL4V Titan
Nástroj 10 mm čelní stopková fréza 1/2 palcová čelní stopková fréza
Hloubka řezu 20mm 3/4 palce
Rozteč drah v % D 10% 10%
Rychlost posuvu 5700mm/min 50 palců/min
Rychlost 9500 otáček/min 3128 otáček/min

Zaujal Vás EDGECAM Waveform? Kontaktujte nás.