EDGECAM WireEDGECAM WireEDGECAM Wire

EDGECAM Drátové řezání

Edgecam Drátové řezání je efektivní nástavba světoznámého CAM softwaru Edgecam, řešícího frézovací, soustružnické a soustružnicko/frézovací operace, nabízející vyšší produktivitu a zvýšení flexibility za pomoci jediného softwaru.

Pomocí Edgecam Drátové řezání se stanete flexibilní a s jistotou můžete vyrábět přesně a efektivně součásti ve 2 a 4 osách. Za pomoci pokročilých funkcí budete schopni vyrobit součásti složitých a nepravidelných tvarů s překvapující lehkostí.

Na rozdíl od jiných CAM systémů Edgecam obsahuje nástroj pro tvorbu postprocesorů (generátor postprocesorů), generující přesné a spolehlivé CNC kódy. Simulací výroby můžete kontrolovat průběh obrábění a ujistit se, že vše probíhá tak jak má.

Odběr materiálu

Edgecam řídí a automatizuje odstranění zbylého materiálu a odpadu, čímž poskytuje lepší řezné podmínky a uchycení součásti. Navíc pokročilé funkce Edgecam nabízejí možnost odebrat materiál bez tvorby odpadu.

Vícenásobné řezání

Edgecam drátové řezání podporuje obrábění více součástí, přičemž u každé součásti je požadována jiná strategie obrábění.

Pro získání více informací o Edgecam Drátovém řezání nás neváhejte kontaktovat.