Historie produktů EDGECAM

Níže jsou zobrazeny předchozí verze EDGECAM. Pro znázornění funkcí, které byly představeny v každé z předchozích verzí stačí kliknout na jednotlivé odkazy.

EDGECAM Verze 2016 R1

Ukončení podpory HTML listů zakázek

Staré šablony HTML listů zakázek již nebudou dodávány. Šablony upravené v předchozích verzích mohou být do 2016 R1 převedeny ručně a lze je použít. Protože byly spuštěny Live listy zakázek a podpora starých byla ukončena kvůli změnám prohlížeče, šablony jsou v této verzi odstraněny. Možnost generování zakázek přes manažer zakázek bude odstraněna ve verzi 2016 R2.

Podpora Windows 10

EDGECAM byl otestován a podporuje Windows 10. Podporované systémy jsou: Windows 7, Windows 8 a Windows 10 (edice Windows 10 Home není podporována).

Adveon

Od verze 2016 R1 nebude Adveon přikládán na instalačním DVD EDGECAM.
Instalační DVD bude nyní obsahovat zásobník nástrojů a WorkXplore. Adveon bude dostupný ke stažení na zákaznickém portálu:

https://customers.ps.hexagonmi.com/Site/Support/SoftwareDownload.aspx

Verze Adveon dodávaná s DVD EDGECAM 2015 R2(a starší) nebude s EDGECAM 2016 R1 komunikovat
Databáze zásobníku nástrojů bude muset být aktualizována na verzi 2016 R1 - tím se zpřístupní data, která již byla importována do zásobníku.

EDGECAM Verze 2015 R2

Byla ukončena podpora 32 bitových operačních systémů - verzi 2015 R2 nelze na 32bitových operačních systémech nainstalovat.

Vylepšení obrábění

 • Tvorba postupu soustružení a start na vedlejším vřetenu - Přenos obrobku na vedlejší vřeteno lze nyní provést v režimu obrábění pomocí nového příkazu pro uchopení a přenos obrobku. Pomocí tohoto příkazu lze obrobek mezi vřeteny několikrát přenést a obrobit jej na vedlejším vřetenu mimo výchozí pozici. Spolu s tímto vylepšením byla také přidána možnost startu na vedlejším vřetenu při tvorbě postupu soustružení.
 • Šablona soustružnických útvarů - Aby bylo možné snadno rozpoznat a vytvářet specifické soustružnické útvary (s konkrétními tvary), byly do aplikace zavedeny šablony soustružnických útvarů. Speciální soustružnické útvary lze vytvořit pomocí automatického rozpoznání útvarů nebo ručně a uložit jako šablony.
 • Podpora sondování m&h - pouze u frézování
 • Kontrola kolizí u přejezdů při frézování - Přejezdy mezi frézovacími cykly se nyní budou kontrolovat podle polotovarů a upínek a zajistí odjezd nástroje do bezpečné výšky. Příkaz Aktualizovat upínky byl vylepšen, aby určoval, kde se kontrola kolizí provádí a jaké přídavky se použijí. Toto nastavení budou používat všechny frézovací cykly.

Vylepšení simulátoru

 • Závity v simulátoru - je možné provádět simulaci závitování na soustruhu.

EDGECAM Workflow Solids

 • zaveden nástroj pro frézování drážek, který uživateli umožňuje rychle vytvářet obrobitelné drážky
 • Nový nástroj pro tvorbu útvarů pro drátové řezání pro EWS. Slouží k tvorbě modelů pro elektrodrátové řezání.
 • Zobrazení modelů třetích stran - přidána možnost prohlížení modelů třetích stran; zároveň je možné pro takový obrobek vytvářet upínky a nástroje.V EWS lze zobrazovat modely třetích stran z následujících CAD systémů:
  • Part Modelář
  • SOLIDWORKS
  • SpaceClaim
  • Solid Edge
  • Kompas
  • Inventor
  • Creo/Pro Engineer
  • CATIA
  • NX
  • STEP
  • STP
  • IGES

 • Dynamická úprava hloubky vrtání - V EWS lze nyní dynamicky upravovat hloubku vrtání v grafické oblasti
 • Podpora dotykových obrazovek - přidána podpora dotykových obrazovek. Aplikaci tedy můžete používat i v zařízeních s dotykovou obrazovkou.
 • Typ čar - V této verzi byl zaveden nástroj Typ čáry, pomocí kterého lze převést prvky skici (čáry, které skicu tvoří) na konstrukční prvky, pomocí kterých lze skicu lépe definovat.

WorkXplore

WorkXplore je CAD prohlížeč pro čtení, analýzu a sdílení 2D a 3D CAD souborů, který ke své funkci nepotřebuje původní CAD software a má následující výhody a funkce:

 • Flexibilita – umožňuje uživatelům vytvářet virtuální sjednocené prototypy nebo 3D modely ze souborů importovaných z různých CAD aplikací. Uživatelé tak mohou nejprve vypracovat návrh modelu a vylepšit jej ještě před vynaložením dalšího času a prostředků na tvorbu skutečného prototypu.
 • Měření – obsahuje velké množství funkcí pro 2D a 3D měření, které jsou vysoce přesné díky použitému B-rep 3D modelu.
 • Poznámky – k dispozici je velké množství funkcí pro tvorbu poznámek a komentářů. Uživatelé mohou snadno a rychle zaznamenávat a sdělovat svoje nápady, postřehy, pokyny a požadavky ke změně.
 • Analýza – software obsahuje úplnou řadu specializovaných analytických nástrojů, pomocí kterých lze vytvářet například diagnostické záznamy a poznámky.
 • Animace – k dispozici je plně funkční modul pro animace, ve kterém lze generovat rozložené pohledy nebo animace pohybů sestav.
 • Dokumentace – uživatelé mohou pořizovat snímky obrazovky a použít je jako obrázky v technických dokumentech a montážních plánech.
 • Publikace – software uživatelům umožňuje snadné sdílení CAD modelů v průběhu celého procesu návrhu a výroby.
 • Spolupráce – pomocí jednoduché samostatné aplikace mohou uživatelé přes internet snadno odesílat 3D součásti a sestavy subdodavatelům, zákazníkům nebo kolegům.

EDGECAM Verze 2015 R1

EDGECAM 2015 R1 je již plně transformován do prostředí Workflow. Prostředí Workflow bylo dotaženo do finální podoby a funkčnosti. V této verzi najdete mnoho nových prvků pro nastavení tohoto moderního pracovního prostředí.

 

Nový cyklus Waveform hrubování (soustružení) - Za použití Waveform technologie pro hrubování byl vyvinut nový hrubovací cyklus pro soustružnický nástroj s kruhovou destičkou, která je při obrábění touto technologii zatížena konstantně.

 

Nový cyklus Gravírování - Tento nový cyklus umožňuje gravírovat geometrii úhlovou nebo kulovou frézou.

 

Ukončení dráhy v cyklu Dokončení dle profilu - V cyklu Dokončení dle profilu lze nyní dráhu omezit funkcí Ukončit na úrovni X,Z.

 

Označení plochy modelu (Plošné cykly) - Nová volba Označit plochy tělesa byla přidána do záložky Základní cyklů: Řádkování, Profilování, Příčná drsnost, Zbytkové a Tužkové frézování. Po zatržení této volby lze označit plochu modelu pro obrábění. Všechny ostatní plochy modelu budou automaticky chráněny.

 

Pořadí obrábění útvarů (cyklus Hrubování a Profilování) - Do karty Provedení dialogů hrubovacího a profilovacího cyklu byly přidány volby Optimalizovat dráhu a Tolerance řádkování.

 • Pořadí obrábění útvarů– tato volba umožnuje vybrat z několika strategií pořadí obrábění.
 • Tolerance řádkování– Velikost šířky pásu řádku či sloupce určující zda bude útvar obroben v daném řádku/ sloupci.

 

Synchronizace vybraných nástrojových hlav - Do dialogu Synchronizace hlav byla přidána nová volba Vybrat hlavu, ve které lze zvolit nástrojové hlavy k synchronizace a ostatní hlavy ponechat nesynchronizovány.

 

Doplňkové CPL roviny v soustružnickém prostředí - Po založení obráběcího postupu v prostředí soustružení jsou vytvořeny doplňkové CPL roviny:

 • Pro hlavní vřeteno – Zadní reverzní ZX a Zadní reverzni axiální; tyto CPL roviny jsou stejné jako Reverzni ZX a Reverzní axiální s počátkem posunutým na zadní čelo obrobku.
 • Pro vedlejší vřeteno – ProtivřetenoReverzní Axiálnía Protivřeteno Radiální; tyto CPL roviny jsou umístěny na přední straně obrobku.

 

EDGECAM Workflow Solids (EWS)

 • EWS - Mnohoúhelník - byl přidán nový nástroj mnohoúhelník, který lze definovat polohou jeho středu, počtem stran a poloměrem.
 • EWS - Lineární a kruhové pole útvarů - byly přidány možnosti tvorby kruhového a lineárního pole útvarů. Umožňují vytvářet kopie útvarů (např. pole děr), kruhová pole útvarů a lineární pole útvarů.
 • EWS - Vnitřní a vnější závit - umožňuje tvorbu vnitřních a vnějších závitů
 • EWS - Zkosení a zaoblení v dialogu Vysunutí - Funkce vysunutí byla vylepšena o možnost přidat Zkosení a/ nebo Zaoblení na počátek/konec vysunutí (Přidat nebo Odečíst).
 • EWS - Posunout - usnadňuje konstrukci ve 2D. Obsahuje tyto možnosti - Posun, Rotace, Zrcadlení
 • EWS - Import formátu DXF/DWG
 • EWS - Tvorba roviny náčrtu - Na plochách modelu je nyní možné vytvářet rovinu náčrtu a díky tomu lze konstruovat daleko složitější a komplexnější modely.

 

Vylepšení

 • Part Modelář - Do procedury Žebrování mezi stěnami byla přidána nová možnost Sjednocení vrcholů – Posunutí, pomocí které se lze posunout k následujícímu vrcholu profilu pro sjednocení.
 • Simulátor - Pro lepší názornost lze nyní drátové řezání simulovat v Simulátoru EDGECAM
 • Zásobník nástrojů
  • Podpora více nástrojových hlav - lze určit nástrojovou hlavu, do které má být nástroj umístěn
  • Volba "Není řezný nástroj" - slouží k označení nástroje, který není určen pro třískové obrábění jako např. štětce, nástroje pro vroubkování, rýhování apod.

EDGECAM Verze 2014 R2

V této verzi představujeme nový jednoduchý CAD solid modelář integrovaný do EDGECAM.

 

EDGECAM Workflow Solids (EWS) - nástroj k tvorbě solid modelů:

 • Dříve uživatel vytvořil 2D geometrii v módu Design a tuto geometrii pak použil pro obrábění v módu Technologie. Do EDGECAM byl nyní integrován jednoduchý CAD modelář, kterého můžou uživatelé využít k tvorbě jednoduchých solid modelů a následně využít všech výhod spojených s obráběním útvarů rozpoznaných na tomto solid modelu. Možnost tvorby 2D geometrie ve Workflow zůstává.
 • EWS je jednoduchý nástroj sloužící k tvorbě prizmatických solid modelů ve Workflow. Umožňuje vytvářet jednoduché solid modely bez zaškolení nebo jen s minimálními znalostmi práce v CAD aplikaci. Pokud má uživatel zkušenosti např. s Part Modelářem, bude schopen vytvářet modely v EWS velmi snadno. EWS by měl sloužit CAM inženýrům, CNC programátorům ale díky velmi jednoduchému prostředí a ovládání také obsluze u stroje a seřizovačům strojů a nástrojů, např. při modelování upínek apod.

 

Cyklus Obrábění děr - Použít aktuální polotovar - Volba Aktuální polotovar byla přidána k možnosti Přejíždění přiřazené k. Při použití této volby bude úroveň přejíždění cyklu a odměřovací úroveň odvozena od aktuálního polotovaru či upínky. Aby nedošlo při pohybu rychloposuvem ke kolizi.

 

Dokončení dle profilu s pevným cyklem - Použít hrubovací kontůru - Do záložky Základní cyklu Dokončení dle profilu byly přidány volby Pevný cyklusa Použít hrubovací konturu. Cyklus Dokončení dle profilu lze nastavit tak, aby pro výpočet dráhy použil stejnou konturu jako hrubovací cyklus. Tím je umožněno, že Dokončovací cyklus použije pro výpočet dráhy stejnou konturu jako pevný hrubovací cyklus.

 

Vytvoření soustružnického útvaru z obálky soustružení - Nyní lze ručně vytvořit soustružnický útvar z obálky soustružení. Nová možnost Profil a této možnosti přiřazená sekce Soustružnický útvar z obálky byly přidány do dialogu Soustružnický profil.


 

EDGECAM Verze 2014 R1

EDGECAM 2014 R1 navazuje na předchozí verzi a rozšiřuje některé její nové funkce. Mimo to také přináší mnoho zcela nových funkcí. O některých z nich se můžete dočíst v následujícím přehledu.


Nový grafický systém - Ve verzi 2014 R1 se poprvé objeví nový grafický systém, který je modernější a má vyšší výkon. To pomůže novým i stávajícím uživatelům ve zrychlení práce se složitými modely nebo většími sestavami. Rychlost renderování snímků za sekundu byla zvýšena 3x až 4x oproti předchozí verzi.


Použití aktuálního polotovaru a upínačů při výpočtu frézování díry - přejížděcí i odměřovací úroveň u cyklu pro frézování díry je nově možné zadávat asociativně nejen k modelu nebo obráběnému útvaru, ale také k polotovaru a upínačům.


Nový cyklus pro srážení hran - Pro usnadnění srážení a odjehlování 2D i 3D hran byl přidán zcela nový cyklus, který lze použít na drátovou geometrii, geometrii útvarů, řídících profilů, i na hrany objemových modelů. Cyklus dokáže načítat parametry sražení frézovacích útvarů a lze v něm také zadávat bod kontaktu nástroje s obráběnou hranou. To usnadňuje práci a nahrazuje nutnost definice cílové hloubky obrábění.


3D korekce - Nově mají uživatelé možnost aktivovat mimo 2D korekce i 3D korekci, a to ve všech těchto dokončovacích cyklech:

 • řádkování
 • profilování
 • konstantní drsnost
 • zbytkové
 • tužkové
 • 2D dráha na plochu
 • koncentricky
 • pružné řádky
 • kruhové plošné tvary

3D korekci je možné využít s nástroji typu: kulová fréza, válcová fréza a válcová zaoblená fréza a pouze s licencí frézování profesionál.


Technologie OnaAricut - V prostředí drátového řezání byla přidána databáze technologií pro stroje OnaAricut. Díky tomu mohou uživatelé přímo volit technologie z databáze EDGECAM, které přesně odpovídají technologiím na stroji, což výrazně zvyšuje efektivitu přípravy NC programu. Stejným způsobem jsou dostupné technologie i pro ostatní značky strojů.


Nová značka souřadného systému - EDGECAM 2014 R1 přináší po mnoha letech novou značku CPL roviny (souřadného systému), která je názornější a lépe zobrazuje jednotlivé osy a směry rotací okolo os.


NC editor - Do verze EDGECAM 2014 R1 byl zařazen kompletně přepracovaný NC editor, který nabízí moderní prostředí a mnoho nových funkcí.


Dynamické zakázkové listy - Jako náhrada stávajícího systému správy a zobrazování zakázek pomocí Manažera zakázek a Listů zakázek byla nyní zařazena aplikace Dynamické listy zakázek. Způsob generování jednotlivých listů zakázek je zde zcela jiný, což mimo jiné umožňuje několikanásobné zvýšení rychlosti přístupu k zakázce, interaktivní vyhledávání zakázek v reálném čase apod.


EDGECAM Verze 2013 R2

EDGECAM 2013 R2 přináší mnoho nových prvků, jako například prostředí Workflow, interaktivní dialogová okna, databáze polotovarů, upínačů a strojů a v neposlední řadě rozšíření možností obráběcích cyklů, načítání nových formátů modelů a mnoho dalšího.

Workflow - nové uživatelské rozhraní, zaměřeno na zjednodušení práce s aplikací EDGECAM poskytnutím nástroje, který co nejintuitivněji vede uživatele od nového CAD modelu k NC kódu. Pomocí řízené automatizace pomáhá uživateli splnit jednotlivé úlohy nastavení součásti, analýzy a tvorby útvarů, výroby a nasazení do provozu. Nové uspořádání pásu karet je navrženo pro práci zleva doprava a vede uživatele procesem výroby postupnými kroky.

Podpora Windows 8 - první verze s oficiální podporou Windows 8

Workflow - Správce polotovarů Správce polotovarů ve Workflow obsahuje více jak 50 předinstalovaných polotovarů a lze vytvářet vlastní polotovary pěti základních typů:

 • válec
 • trubka
 • hranol
 • mnohostěnný hranol
 • 3D model

Workflow - Správce upínek - Součástí správce upínek je sada více jak 35 svěráků různých tvarů a velikostí a také upínek. Velmi jednoduchým způsobem lze do správce přidat vlastní upínku či svěrák načtený ze solid modelů pevné a pohyblivé části. Je možné vytvořit i středící svěráky sestavené ze tří částí.


Strategie obsažené v EDGECAM - EDGECAM obsahuje desítky strategií pro zcela automatické obrábění objemových modelů na základě logiky, která je přednastavena a její procesy se řídí dle útvarů na modelech. Frézování, soustružení i vrtání tak lze v některých případech programovat zcela bez zásahu technologa. Uživatel si s modulem Manažer strategií může definovat i vlastní obráběcí postupy a automatizovat tak i svou typickou výrobu.


Nová dialogová okna - nabízejí i interaktivní obrázky s popisy jednotlivých parametrů, které uživatel právě zadává. Tyto dialogy lze navíc uživatelsky přizpůsobit pomocí masek a lze nastavit i jejich dokování.


Novinky v cyklech - Frézovací cykly lze nyní seskupovat stejně jako vrtací a pro jejich ohraničení lze označovat přímo hrany modelu.


Simulátor obrábění - Simulátor obrábění také prošel mnoha změnami, které mají za cíl především zvýšení výkonu a uživatelského komfortu ovládání. Simulátor se spouští okamžitě - bez načítání. Simulátor pokračuje od bodu posledního ukončení simulace. Není tedy nutné spouštět simulaci vždy od začátku. Aktualizace polotovaru je až o 50 % rychlejší než v předchozí verzi.


-


EDGECAM Verze 2013 R1

V této verzi EDGECAM představujeme Nové EDGECAM Drátové řezání. Využívá stejné jádro jako lídr na trhu technologií VERO PEPS Drátové řezání a poskytuje intuitivní prostředí k programování všech strojů pro drátové vyřezávání. EDGECAM Drátové řezání poskytuje obsáhlou databázi postprocesorů s knihovnou schémat řezání. 

Hlavními výhody jsou:

 • Přednastavené postprocesory, které lze nadále nastavovat
 • Knihovna schémat řezání
 • Jednoduché aplikace hrubovacích a dokončovacích řezů na různé typy součásti typu nálitek/dutina

 

Nové hrubování profilem.

Tento nový cyklus nahrazuje cyklus Hrubování profilem. 

 • Cyklus umí využívat aktuální polotovar, čím jsou eliminovány tzv. "záběry ve vzduchu" a zkrácen čas cyklu.
 • Podpora pro korekce nástroje jako G41/G42
 • Inteligentní nastavení startu a konce dráhy dle polotovar

EDGECAM Verze 2012 R2

Ve verzi EDGECAM 2012 R2 došlo k vylepšení Simulátoru obrábění a nyní je možné spustit simulaci z kteréhokoliv místa ze seznamu instrukcí.
Pokud chcete v Simulátoru obrábění spustit simulaci z kteréhokoliv bodu postupu, pak v seznamu Prohlížeče postupů klikněte na požadovanou instrukci

 • Možnost návratu ke kterémukoliv předešlému bodu simulace
 • Již není potřeba vždy simulovat celý postup. Vyberte jen ty instrukce, které si přejete simulovat.

EDGECAM 2012 R2 byl vylepšen o řetězení hran solid modelů.

 • Zjednodušený a vylepšený výběr hran solid modelu
 • Může být použito při výběru hran geometrie, řídícího profilu, atp.
 • Tečnost a 2D volby pro vylepšenou detekci hran při řetězení
 • Umožňuje jednodušší úpravy a snadné odstranění zřetězených hran

EDGECAM Verze 2012 R1

V minulé verzi byl u profilování představen cyklus 3 na 5-osý. Ve verzi EDGECAM 2012 R1 došlo k rozšíření na dalších osm dokončovacích cyklů. Nyní jsou podporovány následující cykly:

•    Profilování
•    Řádkování
•    Konstantní drsnost
•    Zbytkové frézování
•    Pohybová plocha
•    Průmět na ploše - koncentricky
•    Průmět na ploše - pružné řádky
•    Průmět na ploše - kruhové plošné tvary
•    Tužkové frézování

 

EDGECAM 2012 R1 přináší Javaskriptové PCI. Místo vyvíjení vlastního jazyka jsme se rozhodli přejít na podporu Javaskriptu. Jedná se o standardní jazyky pro webové aplikace, který výrazně zvýší flexibilitu při vytváření vlastních skriptů.

•    Možnost používat průmyslově standardní jazyk
•    Přístup k souboru a operačním systémům
•    Přímá komunikace s aplikacemi Microsoft Office
•    Stálá podpora PCI jazyka

EDGECAM Verze 2011 R2

EDGECAM 2011 R1 obsahuje kompletní kontrolu kolizí, včetně komponent stroje a upínačů. Tyto rozšířené možnosti lze využít ve frézování i soustružení.

Lze použít kontrolu kolizí následujících komponent:

 • Řezná část nástroje
 • Upínací prvky nástroje, držáky
 • Nástrojová hlava nebo vřeteník
 • Upínací prvky obrobku
 • Stůl stroje

Za použití simulátoru obrábění EDGECAM se můžete ujistit, že obráběcí dráhy neobsahují kolize žádné z klíčových komponent sestavení stroje, obrobku nebo nástroje.

EDGECAM obsahuje nástroje pro správu databází nástrojů. Nyní byly tyto nástroje vylepšeny a práce s nimi je ještě snadnější. Nově přibyla možnost sloučení několika databází, což nabízí kombinovat informace o zakázkách, materiálech, nástrojích atd.

EDGECAM Verze 2011 R1

EDGECAM 2011 R1 obsahuje kompletní kontrolu kolizí, včetně komponent stroje a upínačů. Tyto rozšířené možnosti lze využít ve frézování i soustružení.

Lze použít kontrolu kolizí následujících komponent:

 • Řezná část nástroje
 • Upínací prvky nástroje, držáky
 • Nástrojová hlava nebo vřeteník
 • Upínací prvky obrobku
 • Stůl stroje

EDGECAM obsahuje nástroje pro správu databází nástrojů. Nyní byly tyto nástroje vylepšeny a práce s nimi je ještě snadnější. Nově přibyla možnost sloučení několika databází, což nabízí kombinovat informace o zakázkách, materiálech, nástrojích atd.

EDGECAM Verze 2010 R2

EDGECAM nyní umožňuje využití více jader současně pro výpočet několika cyklů najednou. Tím je zajištěno maximální využití vašeho hardware a současně je zajištěna velká časová úspora.

Nyní je dostupná plná podpora úhlových frézovacích hlav.

Toto řešení lze využít pro rozšíření možností obrábění ve 3, 4 i 5 osách. V kombinaci s dalšími funkcemi EDGECAM a s využitím databází nástrojů je sestavení a použití takového nástroje velmi snadné.

Použití vícenástrojových hlav má velmi dobrý vliv na výsledný strojní čas díky velmi rychlému přepozicování dalšího nástroje. neztracíte tak drahocený čas zbytečnými pohyby do výměny nástroje. EDGECAM nyní nabízí plnou podporu těchto nástrojů. Příkladem jsou držáky a nástroje Sandvik. Za samozřejmost považujeme plnou grafickou simulaci včetně kontroly kolizí.

EDGECAM Verze 2010 R1

EDGECAM 2010 R1 byl plně testován na na kompatibilitu se systémem Windows 7 a je tímto systémem podporován.

Možnost práce s aktuálním polotovarem v soustružnických hrubovacích cyklech, která byla představena v předchozích verzích je nyní k dispozici i pro dokončování dle profilu při soustružení.

Úpravou již osvědčených technologií pro spirální pohyby vznikl ve verzi EDGECAM 2010R1 nový cyklus Frézování závitu.

Automaticky rozpoznané útvary byly rozšířeny o nový prvek - Otevřená dutina.

Cyklus Hrubování zápich byl znovu vylepšen. Nově nabízí Přerušované zapichování napříč.

EDGECAM Verze 2009 R2

EDGECAM 2009 R2 přináší další zvýšení produktivity a automatizace přípravy výroby.

Díky novým operacím pro soustružení a 5-osé plynulé frézování je práce s EDGECAM ještě rychlejší a snadnější.

Funkce aktuální polotovar umožňuje zbytkové hrubování prakticky v jakékoli fázi výrobního procesu, a to jak pro soustružnické, frézovací, tak i pro soustružnicko-frézovací stroje.

Významným vylepšení prošlo i celé jádro systému, díky čemuž je nyní načítání, ukládání a znovuukládání souborů znatelně urychleno. S těmito změnami souvisí i nastavení složek dočasných souborů atd.

EDGECAM 2009 R2 je opět oficiálně certifikován a doporučen společností Autodesk jako CAM řešení pro Inventor 2010.

EDGECAM Verze 2009 R1

Asociativní technologie
Automaticky počítá korektní rychlosti a posuvy pro generovanou dráhu nástroje a to  na základě kombinace nástroje, obráběného materiálu a specifikací obráběcího stroje. Rychlosti a posuvy jsou automaticky změněny pokaždé, když dojde ke změně kteréhokoli z parametrů.
 

EDGECAM také přichází s podporou další specifické konfigurace 5-osých strojů se šikmo se otáčející svislou hlavou a otočným stolem.

EDGECAM Manažer strategií
Rozšíření o podporu dvou-vřetenových soustruhů a soustružnicko-frézovacích center.
 
Spirálové frézování otvorů v EDGECAM
Podpora pro frézování otvorů spirálovým pohybem
 
Automatický výpočet aktuálního polotovaru
Je nově dostupný i pro režim soustružení. Polotovar je aktualizován po vytvoření obráběcích drah a lze jej využít pro následující cykly a operace.
 

Nový cyklus pro Zbytkové frézování podporuje všechny typy frézovacích nástrojů a jeho výpočet je nyní o více než 30% rychlejší.

Databáze nástrojů
Tomuto nástroji byla věnována velká pozornost vývojářů a bylo dosaženo lepšího uživatelského rozhraní, lepšího výběru nástrojů a významného zvýšení rychlosti práce s databází.
 
EDGECAM Solid obráběč
Nová schopnost zpracovat útvary podle předem daných logických pravidel, výsledkem čehož je zkrácení strojního času.

EDGECAM Verze 12.5 - Březen 2008

Manažer strategií
Tato verze dále rozšiřuje automatizaci soustružnicko/frézovacích procesů, nabídkou řady nových produktivních vlastností pro soustružnicko/frézovací centra.
 
EDGECAM Part Modelář
Nový prvek Závit a nové atributy pro Díry, které jsou automaticky přeneseny do EdgeCAM pro snadné obrobení.
 

Automatické polohování modelu a "vyhledání útvarů na jedno kliknutí" pro všechny frézařské a soustružnické modely

Prohlížeč útvarů pro Solid modely
Nabízí snadnou kontrolu nad obráběcím postupem, nově přináší náhled na nalezené útvary s informacemi o použitých nástrojích a cyklech, které byli aplikovány na útvary.
 

Nový soustružnický Hrubovací cyklus zahrnuje novou kontrolu tvaru nástroje s redukcí opotřebení. Množství možností pro nastavení obrábění zaručuje efektivní obráběcí proces aplikovaný na soustružnický model.

EDGECAM Verze 12 - Září 2007

Zkrácení obráběcích časů
Zahrnutí dalších vylepšení pro obrábění děr pro minimalizování pracovního pohybu mimo záběr  nástroje.

Nové strategie u soustružení
Do EdgeCAM 12.00 bylo zahrnuto vylepšení výplachu třísky u vyvrtávání hlubokých děr, což zvyšuje životnost nástrojů a zvýšení produktivity.

Funkčnost na Microsoft Windows Vista®
Kompatibilita s posledními technologiemi je jednou ze základních filozofií vývojářů EdgeCAM. Také podpora Microsoft SQL Server jako jednoho ze  základních kamenů při práci s databázemi u víceuživatelských aplikací a schopnosti integrace do dalších průmyslových informačních systémů jako ERP, měření nástrojů, atd.
 
Rychlejší programování v EdgeCAM
Cílem vývojářů EdgeCAM je co nejvíce stabilní a rychlý software, proto nová verze EdgeCAM 12.00 přináší opět další zlepšení v této oblasti. Pokračující práce směřující k dosažení maximálního výkonu při rychlém a snadném programování jsou obsaženy ve zlepšení výkonu v cyklech Hrubování a Profilování - zde bylo dosaženo snížení času nutného pro zpracování komplexních drah nástroje až o 50%!
 
Vylepšení EdgeCAM Manažera strategií
Vylepšením uživatelského prostředí jsou nové nástrojové lišty a barevné rozlišení uzlů.

EDGECAM Verze 11.5 - Březen 2007

Výrazné zvýšení výkonu EdgeCAM
Úspora času při generování dráhy nástroje až o 50%.
 
5 osé plynulé obrábění
Zlepšení 5-osých schopností EdgeCAM přináší nové možnosti při programování strojů se sdandartní konfigurací nebo komplexní konfigurací stůl/stůl, například vykloněný stůl.
Novou možností verze 11.50 je 5-osé plynulé hrubování, které najde uplatnění zejména ve strojírenských oborech  jako jsou letecký a automobilový průmysl. Vícenásobné přejezdy a hloubky poskytují uživateli větší flexibilitu programování.
 
Vylepšení v cyklu Dokončení zbytků pro generování optimální dráhy nástroje
Vylepšení v cyklu Dokončení zbytků jsou zaměřena na generování optimální dráhy nástroje, nová volba automaticky vybírá nejvhodnější strategii pro obrábění strmých a mělkých oblastí, pro zajištění nejlepší kvality obráběného povrchu.
 
Zrychlení simulace obrábění
EdgeCAM 11.50 přináší podstatné zvýšení rychlosti simulace v EdgeCAM Simulátoru.
 
Dokonalejší obrábění otvorů
Obrábění otvorů v EdgeCAM bylo zdokonaleno o nový modifikátor "Ukončení", který definuje celkovou hloubku otvoru, zatímco další vlastnosti útvaru Nová Díra nabízí podporu pro obrábění Prstenců (O-kroužků).
 
EdgeCAM Part Modelář
Verze 11.5 přináší nové, uživatelsky přívětivé prostředí, včetně editovatelných nabídek a nástrojových lišt s vyspělými funkcemi jako jsou záložky a dialogová nápověda - stejně tak jako v EdgeCAM.

EDGECAM Verze 11 - Říjen 2006

Výrazné rozšíření možností cyklu Nové díry
V souladu s rozšířením možností pro soustružnicko/frézovací centra, tento cyklus podporuje: Automatické rozpoznání děr na kuželových a válcových stěnách, redukující potřebu manuálního označení. Plně asociativní obrábění radiálních otvorů na kuželových a válcových stěnách. Automatické indexování nástroje na otvory. Vylepšené postupy při obrábění otvorů.
 
Dokonalejší obrábění Solid modelů
EdgeCAM 11 představuje nové možnosti pro obrábění Solid modelů: Podporu pro plně asociativní obrábění otevřených kapes. Obrábění otevřených kapes využívající EdgeCAM cykly Hrubování a Profilování na automaticky nalezených útvarech. Polohování Solid modelu do aktuální CPL - nyní snadno umístíte model do výchozí polohy pro frézování.
 
Vylepšená kontrola hranic pro frézovací cykly
EdgeCAM nabízí komplexní sortiment vysoce výkonných frézovacích strategií, které minimalizují obráběcí čas a maximalizují životnost nástroje, při zachování vysoké kvality povrchové úpravy. EdgeCAM 11 zahrnuje nová vylepšení, která umožní větší kontrolu nad dráhou nástroje.
 
Ostatní zlepšení
Kromě uvedených novinek, toto nejnovější vydání EdgeCAM obsahuje několik nových vlastností, navržených tak, aby zajistili rychlejší a efektivnější programování:
 • Nový nástroj pro optimální slučování a racionalizaci pracovních postupů.
 • Podpora pro soubory AutoCAD 2006.
 • Podpora Y-osy je nyní ve všech soustružnických konfiguracích.
 • Porovnávání obrobeného a cílového modelu v Simulátoru (dříve pouze v rychlé simulaci).
 • Aktualizace nápovědy pro EdgeCAM Zásobník nástrojů, Asistent technologie, Asistent zakázek a Manažer zakázek (česky v příští verzi).

EDGECAM Verze 10.75 - Květen 2006

Nový dokončovací cyklus pro soustružení
Nový soustružnický, dokončovací cyklus v EdgeCAM 10.75, nabízí veškerou funkcionalitu stávajícího cyklu Dokončení profilem s mnoha novými, intuitivními funkcemi a pokročilými metodami obrábění. Všechny nezbytné instrukce jsou zahrnuty v jednom dialogu, redukuje se tak riziko chyby uživatele. tento cyklus zahrnuje plnou podporu pro Wiper plátky a mnoho dalších výhod.
 
 
Vylepšené 4/5 osé obrábění
Nová volba umožňuje uzamknout 5 osu ve specifikovaném úhlu, což uživateli přináší možnost naklonit 5 osu do pevné pozice při použití rotačního obrábění. Počet chráněných ploch pro kontrolu podřezání byl zvýšen ze 2 na 4, což umožňuje lepší kontrolu nad dráhou nástroje, díky vzájemné vazbě mezi nástrojem a chráněným povrchem.
 
Frézařské operace
Tato verze EdgeCAM přinesla zavedení nových operací a nabídla tak uživatelům nové intuitivní grafické prostředí, které je navrženo specificky pro snadné navržení i náročných obráběcích strategií. Tyto operace jsou nyní dostupné i pro soustružnicko/frézovacím stroje, poskytují tak rychlý a snadný přístup frézování v soustružnickém prostředí EdgeCAM
 
Ořezání dráhy v cílové hloubce
Klíčem k úspěšné výrobě je bezesporu efektivní využití inovačních technologií.  Vylepšení EdgeCAM 3D cyklů ve verzi 10.75, je zaměřeno na optimalizaci dráhy nástroje. Nová volba "Oříznout v cílové hloubce", odstraňuje nepotřebnou dráhu nástroje, čímž minimalizuje obráběcí čas a čas nutný pro výpočet cyklu.
 
Simulace stroje pro bezpečné obrábění
EdgeCAM Simulátor je nejmodernější nástroj, který simuluje a ověřuje (verifikuje) obráběcí operace, poskytuje realistickou prezentaci obráběcího procesu a umožňuje uživateli off-line odladění programů a maximální zvýšení produktivity stroje. V EdgeCAM Simulátoru je přesný model stroje se všemi hlavami, vřeteny a dalšími pohyblivými prvky pro podporu komplexní simulace obráběcího procesu.
 
Vylepšené vyhledávání útvarů
EdgeCAM 10.75 představuje nové vlastnosti pro modernizaci obrábění Solid modelů. Jsou to například funkce pro automatické vyhledání a rozpoznání útvarů jako jsou radiální díry na rotační součásti. To je obzvlášť výhodné pro soustružnicko/frézovací aplikace, ke tyto díry mohou být snadno obrobeny na jedno upnutí bez nutnosti složitého "rozbalování a nabalování" tvaru.
 
Síťová softwarová licence
EdgeCAM 10.75 nabízí možnost elektronické softwarové licence pro všechny síťové instalace. Přináší tak snadnější zprávu licencí při jejich rozmístění a/nebo odebrání, odstraňuje nutnost hardwarového klíče instalovaného na server a nabízí vysokou flexibilitu pro síťové uživatele.

EDGECAM Verze 10.5 - Březen 2006

Nové 4/5 osé obrábění
Uvedení komplexní řady plynulých 4 a 5 osých frézovacích strategií, navržených na základě vyspělých obráběcích metod splňujících nejnáročnější požadavky výrobních oborů jako je automobilový, letecký, lékařský a plynárenský průmysl. Více-osé obráběcí strategie poskytují snadné, intuitivní grafické prostředí pro rychlé programování komplexních součástí.

Zlepšení cyklu Frézování čelní plochy
Poskytuje vizualizaci pro 5 osé plynulé obrábění, při kterém malá změna úhlového pohybu nástroje může znamenat velký pohyb komponent stroje, což zvyšuje potenciální nebezpečí kolize.
 
Nový cyklus Hrubování odvrtáváním
Primárně určen pro obrábění hlubokých dutin forem a pro razníky. Pomocí Hrubování odvrtáváním je možno velmi rychle odebrat velké množství přebytečného materiálu. Nástroj opakovaně frézuje (odvrtává) pohybem směrem dolů v ose Z, přičemž hlavní zatížení je právě ve směru osy nástroje, čímž dochází k redukci odpružení, které jinak vzniká při klasickém hrubování, kdy je hlavní tlak na nástroj kolmo k ose Z.
 
Profilování s obrobením zbytků
Umožní použít menší nástroj, který za použití cyklu Profilování automaticky obrobí zbývající materiál po větším nástroji. Můžete použít více nástrojů, EdgeCAM pro každý nástroj detekuje zbytkový materiál po předchozím obrábění a ten automaticky obrábí.
 
Změny v uživatelském prostředím
Pro zajištění vysoké produktivity a efektivity programování, nestačí jen pokud je CAM software více něž výkonný a flexibilní.  Musí být také snadno použitelný a rychle pochopitelný. EdgeCAM 10.5 zahrnuje několik nových vlastností navržených tak, aby pomáhaly uživatelům dosahovat co největší produktivity programování.
 
EdgeCAM Part Modelář
EdgeCAM Part Modelář je ideální nástroj pro uživatele, kteří potřebují konstruovat a zobrazovat v obrábění upínací přípravky, jako například Univerzální upínací hlavu v soustružení nebo různé úpinky ve frézování. Perfektní software pro tvorbu grafiky stroje pro EdgeCAM Simulátor, který využívá zobrazení strojů jako základ při kontrole kolizí.
 
Nová softwarová licence
EdgeCAM 10.5 je první verzí EdgeCAM, která podporuje elektronickou softwarovou licenci pro síťové instalace. Přináší tak snadnější zprávu licencí při jejich rozmístění a/nedo odebrání, odstraňuje nutnost hardwarového klíče instalovaného na server a nabízí vysokou flexibilitu pro síťové uživatele.

EDGECAM Verze 10 - Říjen 2005

EdgeCAM simulace stroje
Schopnost simulace stroje, která dále rozšiřuje komplexní verifikaci a simulaci obrábění dřívějších verzí EdgeCAM. Kompletní model CNC stroje je zobrazen během celé simulace obrábění s realistickým zobrazením pohybu všech jeho pohyblivých komponent.
 
Nová operace Frézování řádkováním
Rychlá tvorba optimalizovaného cyklu Řádkování v novém dialogu.
 
Zlepšení cyklu Frézování čelní plochy
Nová možnost volby strany obrábění.
 
Zlepšení cyklu Profilování
Nová volba Nájezd na bezpečnou výšku, zamezuje nechtěným nájezdům před profilovými cykly.
 
Zlepšení EdgeCAM Part modeláře
Nové uživatelské prostředí s možností ukotvení oken a přispůsobení nabídek a panelů. Zlepšený import IGES s převodem na Solid model.
 
Vlastnosti EdgeCAM souboru
Nyní můžete, použitím menu Soubor, zobrazit vlastnosti otevíraného dílu. Vlastnosti se zobrazí v okně Vlastnosti. Tyto vlastnosti se uloží společně se souborem dílu, a je tak možné je zobrazit i v Průzkumníku (stisknutím pravého tlačítka myši na souboru dílu a zvolit Vlastnosti).
 
Integrace s Autodesk Vault
Vlastnosti souboru dílu popsané výše jsou také přístupné v souboru, pokud jej archivujete pomocí Data Management systému, jako je např. Autodesk Vault.

EDGECAM Verze 9.75 - Květen 2005

Servisní verze EdgeCAM - přináší opravy a zdokonalení funkcí EdgeCAM.
 

Přenos závitů - podpora pro všechny typy závitů definovaných v aplikaci Autodesk Inventor.

Zlepšené profilování - nové možnosti podřezání a obrábění hran modelu. Nové možnosti při obrábění 3D křivek.

CAD integrace - podpora nejnovějších verzí všech významných CAD systémů.

EDGECAM Verze 9.5 - Únor 2005

Podpora pro Sandvik Coromant Wiper břitové destičky pro soustružnické nože - využijte dvojnásobný posuv nebo dvakrát lepší kvalitu  obráběného povrchu.
 

Zpětné obrábění v Profilovém cyklu - Při použití vhodných nástrojů (tvaru T nebo kulička) nabízí tento cyklus rychlou a snadnou definici obrábění podřezáním, bez nutnosti natáčení součásti nebo sklopení nástrojové hlavy.

Podpora 3D křivek v Profilovacím cyklu - To umožňuje uživateli vybrat jednotlivé nebo vícenásobné křivky pro obrábění, což je vhodné např. pro lemování, ohraňování a odstraňování vtoků forem.

Nová operace pro Čelní frézování - Základ nového formátu dialogů pro operace byl představen ve verzi 9.0, toto vydání přináší uvedení nové operace pro Čelní frézování, která využívá jedinečné grafické prostředí navržené pro jednoduché použití.

Podpora pro sestavy z Autodesk Inventor - Nejnovější verze EdgeCAM přináší novou funkčnost a snadné využití při podpoře obrábění sestav z Autodesk Inventor. To umožní uživateli vložit Autodesk Inventor soubory sestav (*.iam) přímo do EdgeCAM. EdgeCAM Solid obráběč respektuje projektované cesty a montážní podskupiny a dodržuje pravidla správy dat Autodesk.
Vylepšený import  IGES - další volby poskytují uživateli vylepšený a více spolehlivý import IGS souborů. Jsou zde použity dobře osvědčené a tradiční překladače které umožní načítání IGES jako parasolid těles.

Zlepšení EdgeCAM Simulátoru - EdgeCAM Simulátor je nejmodernější nástroj, která simuluje a ověřuje dráhu nástroje oproti Solid modelu. EdgeCAM 9.5 nabízí několik vylepšení, které nabízí uživateli ještě vyšší úroveň realistické prezentace obráběcího procesu.

Zlepšení v EdgeCAM Part Modeláři 9.5 - Hlavní vylepšení ve verzi 9.5 poskytují hladký přechod od návrhu k výrobě. Myš nyní ovládá ZOOM, posun a rotaci stejně jako v EdgeCAM. Tyto nové funkce a další změny v uživatelském rozhraní, jako je nastavení obrazovky a okno prohlížeče na levé straně poskytují lepší shodu v ovládání s EdgeCAM, uživatel se nyní nemusí učit různé způsoby ovládání software.

Uvedení nového kompletního překladu Výukových kurzů v EdgeCAM a vydání příručky První kroky s EdgeCAM

EDGECAM Verze 9 - Říjen 2004

Pohodlná práce díky novému uživatelskému prostředí - Nové uživatelské prostředí využívá nejnovější Microsoft Windows® technologie.

EdgeCAM Manažer strategií  - obrábění 3D útvarů.

EdgeCAM Automatický volič nástroje -  vybere optimální sadu nástrojů pro obrobení nalezených útvarů. To umožní optimalizaci výrobního času dle aktuálních možností volby řezných nástrojů a maximalizaci efektivity obrábění.

EdgeCAM Solid obráběč pro CATIA V5 - Tento nový modul poskytuje schopnost načítat modely a sestavy z CATIA V5 do EdgeCAM jako Solid!

Nové operace zvyšují komfort - EdgeCAM 9 nabízí čtyři nové operace. Aktualizované hrubování, Profilování, Rovinné oblasti a Hrany nabízí nové jedinečné uživatelské grafické rozhraní, které je navrženo pro snadné a jednoduché použití. Toto unikátní uživatelcké prostředí je výhodné hlavně pro začínající uživatele edgeCAM.

Hrubovací cyklus - byla rozšířena nabídka strategií o nový typ - spirálu. Adaptivní přizpůsobení posuvu dle materiálu a polotovaru šetří čas.

EDGECAM Verze 8.75 - Květen 2004

Čas generování CNC kódu byl zredukován o 30% – EdgeCAM 8.75 dramaticky snižuje čas potřebný pro generování CNC programu a to až o 30%!


Možnost aktualizace klíče přes Internet - Nový mechanizmus k vyhledávání aktualizačního souboru přes EdgeCAM web stránku zajistí, aby zákazníci měli vždy k dispozici aktuální aktualizační soubor.


Interaktivní internetová podpora – Zákazník se může připojit na obousměrnou interaktivní podporu mezi zákazníkem a technickým inženýrem přímo v Pathtrace.


Rozšíření možností při tvorbě polotovaru/úpinky – Geometrie je automaticky umístěna do nové vrstvy pro polotovar nebo úpinku. Nový dialog také nabízí volbu barvy a typu čáry pro polotovar/úpinku. Proto již není nutné nastavení těchto parametrů před tvorbou geometrie pro polotovar-úpinku.


Signalizace polohy vřetene v časovém diagramu – Verze EdgeCAM 8.75, přináší další zlepšení v zobrazení instrukcí přidáním nových ikon, které signalizují kdy je a není hlavní a vedlejší vřeteno ukotveno.


EDGECAM Verze 8.5 - Únor 2004

Nový cyklus Dokončení profilem – Nový cyklus pro obrábění 2D geometrie, volných ploch i solid modelů, nabízející integrované řešení pro všechny typy geometrie s pokročilými možnostmi pro definici Startu a konce profilu, novou strategií pro obrábění rohů a spirálové dokončení.


Zlepšení v Hrubovacím cyklu – Nová volba 'Trochoidní' vloží spirálový pohyb pro eliminaci záběru plnou šíří nástroje. Adaptivní zbytkové hrubování umožňuje obrábět pouze zbytkový materiál po větším hrubovacím nástroji s možností výběru předchozí hrubovací dráhy.


Zlepšení v cyklu Dokončení rovinných ploch – Tento cyklus nyní umožňuje obrábění otevřených oblastí jako uzavřené a podporuje zbytkové obrábění.


Chráněná plocha – Nová volba v cyklech Dokončení profilem a Dokončení 3D řádky vyloučí označenou plochu z obrábění.


Zlepšení šablon v konstruktéru postprocesorů – Podpora pro proti-vřeteno a B osu v soustružnických konfiguracích. Nové adaptivní šablony.


EdgeCAM Zásobník nástrojů – Specifické řezné parametry nástroje mohou být nyní uloženy přímo s nástrojem a automaticky přeneseny do cyklů. Toto připouští standardizaci výrobních postupů a redukuje množství vstupních informací, které je uživatel nucen vkládat do dialogu cyklů, tím se zkracuje čas nutný pro programování dílce.


EdgeCAM Simulátor – Automatické použití naposledy použitých parametrů nastavení zobrazení.


EdgeCAM Part Modelář 2.5 – Nová verze přináší další možnosti parametrického modelovní Solid modelů, jako jsou vazby a podpora tabulek.

EDGECAM Verze 8 - Říjen 2003

Soustružení - nově podporuje proti-vřeteno a frézování s B osou v soustružnickém prostředí.

Rovné 3D řádky přes plochy - nová volba umožňuje kontrolu převalování se nástroje přes hrany dutin a výstupků.

Nové zobrazení časového průběhu – dovolí uživateli snadno vyhodnotit průběh obrábění.

Prohlížeč instrukcí – zlepšený náhled umožňuje snadnější editaci technologie.

EdgeCAM Simulátor – zlepšená kontrola pohybů nástroje na součásti během simulace obrábění.

EdgeCAM Solid obráběč – nové volby pro automatické určování útvarů.
 

EDGECAM Verze 7.75 - Květen 2003

Sandvik CoroGuide – nové propojení mezi EdgeCAM databází nástrojů a Sandvik CoroGuide databází.

EdgeCAM Solid obráběč – zlepšená zpětná vazba při úpravách modelu.

EdgeCAM Simulátor - byl rozšířen o podporu zobrazení více obráběcích postupů, zdokonalenou podporu OpenGL.

Zlepšení výpočtů v obráběcích cyklech EdgeCAM - zkrácení doby výpočtu o 15%.

EDGECAM Verze 7.5 - Leden 2003

Rovné 3D řádky přes plochy – Umožňuje vyloučit rovinné oblasti a kolmé stěny. Ve spojení s Dokončením rovinných oblastí uvolněných od verze 6.75 je možno docílit zlepšení drsnosti povrchů a redukovat čas obrábění.

Tužkové frézování – nově nabízí vícenásobný průchod nástroje a podporu pro Granite a STL model.

Dokončení zbytků – nová možnost volby závěrečného průchodu nástroje tužkovým způsobem na spojnicích ploch.

Interface pro 3D polohovací zařízení – umožňuje ovládat PC oběma rukama, což zrychluje programovací proces.

Náhled souborů – náhledové obrázky při dialogu otevírání souborů umožňují snadnou identifikaci dílů.

Informační okno – informace o prvcích je nyní nově zobrazena tak, že je možno ji pomocí schránky použít pro další dialogy.

EdgeCAM Manažer strategií – nově zahrnuje šablonový soubor a umožňuje vkládat rozhodovací otázky k uzlům.

EdgeCAM Simulátor – nová volba metalického zobrazení.