Případové studie | Čtěte o nasazení EDGECAMu u našich zákazníků

 

Zvýšení produktivity frézování leteckých vrtulí

V dnešní době se většina strojírenských firem snaží co nejvíce ušetřit a zvažuje, jak takovou úsporu realizovat, aniž by tím utrpěla kvalita nabízených produktů. Existují různé možnosti, jako schůdný způsob úspory nejen výrobního času se jeví použití poměrně nové hrubovací strategie Waveform obsažené standardně v licencích CAD/CAM softwaru Edgecam.

 

EDGECAM pětiosé obrábění ve výrobě vstřikovacích forem

Společnost Tooltech UK z Plymouthu se zabývá výrobou lisovacích nástroju a vstřikovacích forem pro odlévání metodou ztraceného vosku. V průběhu uplynulých let nepřetržitě investovala do modernizace strojového parku i do softwarového vybavení. Protože chce maximálně zefektivnit výrobu, v této snaze nepolevuje ani nyní. Nedávno proto zakoupila nové obráběcí centrum, aby pomocí pětiosého obrábění mohla dramaticky zkrátit výrobní časy.