EDGECAM Workflow Webinar Video

PDFWorkflow

Díky nové aplikaci EDGECAM Workflow, která byla navržena pro obrábění za snížení nákladů, zvýšení kvality a zkrácení přípravných časů, budou i operátoři schopni aplikovat dráhy nástrojů na prizmatické dílce během několika minut. 

Zrychlené generování CNC kódu

EDGECAM Workflow, vedoucí software na trhu s CAM systémy, je navržen pro o výrobce požadující snížení nákladů, zvýšení kvality a kratší přípravné časy. Workflow rozpozná tvar součástky a navrhne vhodné prostředí a strategie pro obrábění, čímž zrychlí tvorbu drah nástrojů.

Workflow bude mít podstatný vliv na zkrácení času programování, a protože je jednoduchý na obsluhu, bude i zaškolení nových uživatelů rychlejší.

Workflow - V pěti krocích

  • Soubor: Efektivní správa souborů a složek umožňuje uživatelům motiv převzatý z Microsoft Office 2010.
  • Nastavení: Dynamické nastavení modelu, přidání polotovaru a upínek pomocí funkce "Nastavení komponenty".
  • Útvary: Všechny typy obráběných útvarů budou nalezeny pomocí výkonného automatického nástroje EDGECAM "Rozpoznání útvarů".
  • Obrábění: Plánovací nástěnka aplikuje navržené operace pro obrábění, se kterými může být jednoduše manipulováno technikou „drag&drop“.
  • NC kód: Dráha nástroje je verifikována v simulátoru obrábění, kontrolujícího kolize, nájezdy a přejezdy. Před generováním NC-kódu může být posouzena a editována sada nástrojů. Tím završíme "pětikrokový" proces ve Workflow.

Vložení a polohování komponent

Nyní plně automatické. V mnoha CAM systémech musí uživatelé ručně nastavit prostředí a k vytvoření rovin použít různé příkazy.

Způsob obrábění a vhodné nástroje

Uživateli je předložen seznam vhodných nástrojů podle geometrie dílu se zárukou dodržení limitů obrábění.

Vložení uživatelem definovaného polotovaru nebo polotovaru z databáze

Vhodný polotovar z příslušného materiálu je vybrán ze seznamu předdefinovaných polotovarů podle rozměrů součástky.

Import upínek

Uživatelem definované upínky, včetně svěráků, sklíčidel a kleštin můžou být vloženy přes Správce upínek.

Manažer strategií podporuje obrábění

Technici EDGECAM odvodili navržené metody obrábění dílů systémem "útvar po útvaru" s logickými dráhami nástrojů.

Tyto postupy umožňují uživatelům, pokud to požadují, aby přidáním dalších volitelných vstupů produkovali dráhy nástrojů podle svých požadavků. Ačkoliv je to možné jen s nadstavbovým modulem EDGECAM Manažer strategií, dokážou uživatelé vylepšit obráběcí Strategie odstraněním všech ručních zásahů.

Zaujalo Vás EDGECAM multi-osé soustružení? Kontaktujte nás.